Sökning: "Tobias Lundin"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden Tobias Lundin.

 1. 1. Intern och vertikal logistik inom projektet Björnflokan

  M1-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Ludvig Forsström; Tobias Lundin; Anton Thorin; [2021]
  Nyckelord :bygglogistik; effektivisering; intern logistik; lean; slöseri; standardisering;

  Sammanfattning : Byggbranschen har under senare år utvecklat logistiken, detta för att konkurrensen på marknaden blivit hårdare och därmed har marginalerna minskat. Denna rapport granskar internlogistisken på projekt Björnflokan i Borås. LÄS MER

 2. 2. Hantering av kursmjukvaror vid Linköpings universitet

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap

  Författare :Gustaf Udd; Isak Axelsson; Jakob Duvaldt; Oscar Bergman; Joar Måhlén; Oskar Lundin; Tobias Abrahamsen; Sara Sköldehag; [2020]
  Nyckelord :Pair programming; Remote work; Python; React; PostgreSQL; SQLAlchemy; Puppet; Flask; Scrum; Git; REST; Parprogrammering; Angular; Distansarbete;

  Sammanfattning : Denna kandidatrapport är skriven av åtta studenter i kursen Kandidatprojekt i mjukvaruutveckling, TDDD96, vid Linköpings universitet under våren 2020. Kandidatrapporten inkluderar en sammanfattning av det arbete som utförts i projektet. LÄS MER

 3. 3. Applikationsövervakning : Dess möjliga bidrag till en verksamhet

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Informatik; Högskolan Dalarna/Informatik

  Författare :August Dellestrand; Tobias Lundin; [2015]
  Nyckelord :application monitoring; proactive; real time monitoring; DevOps; Application performance monitoring.; Applikationsövervakning; proaktivt; applikationsmonitorering;

  Sammanfattning : Applikationsövervakning är en term för att i realtid övervaka applikationer och kunna upptäcka fel innan slutanvändaren märker av ett problem. Med övervakning av applikationer menas inte bara den enskilda programvaran utan allt som rör applikationen i fråga. Trafikverkets önskemål är att leverera en hög kvalité i sina applikationer. LÄS MER

 4. 4. Forecasting U.S. unemployment rate : a MIDAS approach with initial claims as leading indicator

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Statistiska institutionen; Uppsala universitet/Statistiska institutionen

  Författare :Joakim Lundin; Tobias Toom; [2014]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. En utvärdering av avelsprogrammet mot kronisk hjärtklaffsdegeneration hos Cavalier King Charles spaniels

  L3-uppsats, SLU/Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry

  Författare :Tobias Lundin; [2008]
  Nyckelord :kronisk hjärtklaffsdegeneration; Cavalier King Charles spaniel; avelsprogrammet; utvärdering;

  Sammanfattning : Chronic valvular disease (CVD) is the most common cardiac disease in dogs, which account for 75% of all the cardiac cases. Cavalier King Charles spaniel (CKCS) is the most affected breed and it´s 13th times more likely that a CKCS, between the age of 7-10 years, will die or be euthanized for cardiac disease, compared with other breeds. LÄS MER