Sökning: "UAV UAS Unmanned Aircraft Vehicle System"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden UAV UAS Unmanned Aircraft Vehicle System.

 1. 1. Analys av lägesosäkerheter hos fotogrammetriskt framställda DTM - en jämförelse mellan två programvaror

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Samhällsbyggnad

  Författare :Olivia Sköld; [2020]
  Nyckelord :Photogrammetry; UAV UAS Unmanned Aircraft Vehicle System ; Digital Terrain Model DTM ; Control Calculations; Fotogrammetri; UAV UAS Unmanned Aircraft Vehicle System ; digital terrängmodell DTM ; kontrollberäkningar;

  Sammanfattning : Idag blir användningen av drönare allt mer vanlig för dokumentation av markytor. Det är ett billigare alternativ för att dokumentera små och otillgängliga områden. Genom tekniken går det bland annat att framställa olika digitala modeller som representerar jordens yta. LÄS MER

 2. 2. A Game of Drones : Cyber Security in UAVs

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS); KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Elsa Dahlman; Karin Lagrelius; [2019]
  Nyckelord :UAS Unmanned Aircraft System ; UAV Unmanned Aerial Vehicle ; Drone; Drönare; OLF Obemannad luftburen farkost ;

  Sammanfattning : As Unmanned Aerial Vehicles (UAVs) are getting more popular and their area of use is expanding rapidly, the security aspect becomes important to investigate. This thesis is a systematic literature review that examines which type of cyber attacks are most common among attacks directed at civilian use UAVs and what consequences they bring. LÄS MER

 3. 3. Utvärdering av digitala terrängmodeller framtagna med flygburen laserskanning och UAS-fotogrammetri

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Samhällsbyggnad, GIS; Högskolan i Gävle/Samhällsbyggnad, GIS

  Författare :Johan Lundmark; Lukas Grönlund Häggström; [2018]
  Nyckelord :Airborne Laser Scanning ALS ; Digital Terrain Model DTM ; Unmanned Aircraft System UAS ; Unmanned Aircraft Vehicle UAV ; Digital terrängmodell DTM ; Flygburen laserskanning FLS ; Unmanned Aircraft System UAS ; Unmanned Aircraft Vehicle UAV ;

  Sammanfattning : Over the last years there has been a rapid development in the UAS-technology (Unmanned Aircraft Systems) and today there are several UAS systems on the market. The fast development has led to differences in both price and capability of taking high-quality images between the systems. LÄS MER

 4. 4. Modelling, Control, and Experimental Evaluation of the Hovering Characteristics of a Tilt-Wing Unmanned Aerial Vehicle

  Master-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för system- och rymdteknik

  Författare :Elias Small; [2017]
  Nyckelord :UAV; Tilt-Wing; Tilt Wing; Drone; UAS; Tricopter; PID; P-PI;

  Sammanfattning : A Tilt-Wing Unmanned Aerial Vehicle (TW-UAV) and the preliminary evaluation of its hovering characteristics in extended simulation studies and experiments are presented in this Master Thesis. In the beginning, an overview of the TW-UAV's design properties are established, highlighting the novelties of the proposed structure and the overall merits. LÄS MER

 5. 5. Utvärdering av programvara/molntjänst för framställning av ortofoton med UAS-data

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för Industriell utveckling, IT och Samhällsbyggnad; Högskolan i Gävle/Avdelningen för Industriell utveckling, IT och Samhällsbyggnad

  Författare :Fredrik Thorell; William Nilsson; [2013]
  Nyckelord :UAS; unmanned aircraft systems; UAV; unmanned aerial vehicle; PhotoScan; Pix4UAV; ortofoto; obemannad flygfarkost; fotogrammetri;

  Sammanfattning : Unmanned Aerial Vehicle (UAV) är en benämning på en obemannad flygande farkost. UAV är en benämning för själva farkosten och därför har Unmanned Aircraft System (UAS) tagit över eftersom det är ett begrepp som rör hela systemet som förutom flygfarkost innefattar start, landning, markstation och kommunikationslänk. LÄS MER