Sökning: "Vävnadsdonation"

Hittade 2 uppsatser innehållade ordet Vävnadsdonation.

 1. 1. Anhörigas upplevelser vid beslut om vävnads- eller organdonation av en avliden familjemedlem

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS); Malmö universitet/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

  Författare :Felicia Andersson; Aida Osareh; [2019]
  Nyckelord :Anhöriga; Kvalitativ; Upplevelser; Vävnadsdonation; Organdonation;

  Sammanfattning : Bakgrund: År 2018 fanns det ett behov av 817 organ i Sverige. Av den svenskabefolkningen är endast 16 procent registrerade i organdonationsregistret. Sverigeanvänder sig av förmodat samtycke. LÄS MER

 2. 2. Sjuksköterskors tankar kring organdonation : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Institutionen för vårdvetenskap och sociologi; Högskolan i Gävle/Institutionen för vårdvetenskap och sociologi

  Författare :Sara Hällerstål; Hanna Bendelin; [2008]
  Nyckelord :Organ- och vävnadsdonation; erfarenhet; inställning; omvårdnad; organdonationsprocessen;

  Sammanfattning : Organdonation förkommer i hela världen och fungerar på ett likvärdigt sätt. Organdonation och organdonationsprocessen är något som sjuksköterskor kan stöta på under sitt arbete inom akutsjukvården. Organdonationsprocessen ser ut ungefär på samma sätt världen över, men upplevs på olika sätt. LÄS MER