Sökning: "Victoria Sjögren"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Victoria Sjögren.

 1. 1. Upprätthålla Balanserad Verksamhetsstyrning : Genom Metoden Balanced Scorecard

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Sofie Fredriksson; Victoria Sjögren; Carl Slotte; [2019]
  Nyckelord :Balanced Scorecard; BSC; KPI; Key Performance Indicator; Business Management; Management Control System; Strategy Performance Management Tool; Balanserad verksamhetsstyrning; BSC; KPI; verksamhetsstyrning; verksamhetsstyrningssystem; nyckeltal; strategiska mått;

  Sammanfattning : Verksamhetsstyrning är centralt för alla organisationer. En populär metod är Balanced Scorecard (BSC) men hur detta bör anpassas och användas råder det delade meningar om. Sedan tidigare finns det många studier om själva implementeringsfasen och därav ämnar denna studie att undersöka bibehållandet av BSC. LÄS MER

 2. 2. "Jag vill göra detta igen många gånger på fritids" : Ett arbete för att öka användningen av digitala verktyg med hjälp av blogg

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap (UV); Linnéuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap (UV)

  Författare :Victoria Sjögren; Erika Söderholm; [2017]
  Nyckelord :Fritidshem; digitala verktyg; multimodalitet; samlärande; blogg;

  Sammanfattning : Syftet med det här utvecklingsinriktade arbetet var att öka användningen av digitala verktyg i verksamheterna, erbjuda samlärande och multimodal undervisning samt införa en blogg för att inspirera pedagoger och elever till praktiskt arbete med digitala verktyg i undervisning. Utifrån modell av aktionsforskning genomfördes ett utvecklingsinriktat arbete på två olika fritidshem. LÄS MER

 3. 3. Segelbåt, fjällstuga, husvagn och lyxbil... Är dessa att anse som onyttig egendom för fåmansbolaget?

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Ekonomiska institutionen; Linköpings universitet/Ekonomiska institutionen

  Författare :Victoria Hellström; Roger Sjögren; [2002]
  Nyckelord :Business studies; Assets; fixed assets; close company; imposition of taxes; accounting theory; owners equity; Companies Act and Tax Law.; Företagsekonomi;

  Sammanfattning : Background: The Stop rule for buying in property was introduced through 1976 years legislation and its formemost purpose was to prevent companies to acquire property that was useless for the company. Assets such as cars, boats and arts were of current interest. LÄS MER