Sökning: "Ville Granfors"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Ville Granfors.

 1. 1. Server Design to Ensure Quality and Fairness in Mobile Crowdsourcing

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Ville Granfors; [2019]
  Nyckelord :Mobile Crowdsourcing; Quality; Fairness; Server; Sensor; Real Life Data;

  Sammanfattning : Mobile crowdsourcing solves complex problems by utilizing the untapped power of a crowd, connected through the fantastic mobile devices we use in our daily life. These gadgets are equipped with a versatile set of sensor that could be used for gathering data about a specific location in combination with questions to the human carrier. LÄS MER

 2. 2. Skapande av ett medlemskortsverktyg med hjälp av UML

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, KTH/Skolan för informations- och kommunikationsteknik (ICT); KTH/Skolan för informations- och kommunikationsteknik (ICT)

  Författare :Ville Granfors; Johan Waller; [2015]
  Nyckelord :UML; Model; Modeling; Phone Application; Android; PHP; UML; Modell; Modellering; Mobilapplikation; Android; PHP;

  Sammanfattning : Målet med detta examensarbete har varit att modellera och implementera ett system för att generera medlemskort för idrottsföreningar på uppdrag av Express-Bild AB. Genom deras webbsida vill företaget att man för en förening ska kunna skapa ett medlemskort. LÄS MER

 3. 3. Implementering av ipad i förskolan : En enkätundersökning om pedagogers erfarenheter av barns utveckling genom införande av ipad i verksamheten - både för och nackdelar

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Dalarna/Pedagogiskt arbete

  Författare :Gabriella Granfors Wikström; [2012]
  Nyckelord :Ipad; IKT; IT; implementering; förskola;

  Sammanfattning : I denna undersökning är syftet att ta reda på hur ipad implementeras i förskolan. Med utgångspunkt i detta har jag lagt fokus på de verksamma pedagogernas uppfattning och vad ipad kan betyda gällande barns utveckling i förskolans verksamhet. LÄS MER