Sökning: "We Lia"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden We Lia.

 1. 1. Challenging The Binary Conversation Around Hair Care: A quantitative study on how gender-neutral marketing can be used for gender-specific brands in the hair care industry.

  C-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för marknadsföring och strategi

  Författare :Viktoria Turujlija; Lia Ogbazion; [2020]
  Nyckelord :Gender-neutral marketing; Advertising; Hair care; Brand extensions; Gender stereotypes;

  Sammanfattning : The purpose of this thesis is to examine the effects of gender-neutral brand extensions for masculine and feminine brands by using gender-neutral marketing. We also provide a definition of gender-neutral marketing and put gender-neutrality in a brand extension context. LÄS MER

 2. 2. Underhållsbehandling vid opiatmissbruk och dess effekter på brott. En systematisk litteraturstudie av randomiserade kontrollerade prövningar

  Kandidat-uppsats, Malmö högskola/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

  Författare :Lia Ouis; Mario Beltran; [2013]
  Nyckelord :effekter; heroinmissbruk; kriminalitet; metadon; opiater; randomiserade kontrollerade prövningar; underhållsbehandling;

  Sammanfattning : Det har i studier, av bland annat kriminologen Trevor Bennett (2005), visats att kriminalitet interagerar med droger, vilket även har en ömsesidig effekt. Man har dessutom sett att underhållsbehandling gett positiva resultat vid behandling av heroin- och opiatberoende. LÄS MER

 3. 3. UNDERHÅLLSBEHANDLING VID OPIATMISSBRUK OCH DESS EFFEKTER PÅ BROTT

  Kandidat-uppsats, Malmö högskola/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

  Författare :Mario Beltran; Lia Ouis; [2013]
  Nyckelord :underhållsbehandling; randomiserade kontrollerade prövningar; opiater; metadon; kriminalitet; heroinmissbruk; effekter;

  Sammanfattning : Det har i studier, av bland annat kriminologen Trevor Bennett (2005), visats att kriminalitet interagerar med droger, vilket även har en ömsesidig effekt. Man har dessutom sett att underhållsbehandling gett positiva resultat vid behandling av heroin- och opiatberoende. LÄS MER

 4. 4. Riksantikvarieämbetet - Identifieringen av balanserat styrkort i en offentlig verksamhet: Hur kan processen vid skapandet av Riksantikvarieämbetets balanserade styrkort påverka dess vidare användning som styrmodell?

  D-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för redovisning och finansiering

  Författare :Tove-Lia Johansson; Caroline Olsson; [2010]
  Nyckelord :Balanced Scorecard; Public Sector; Identification process; Efficiency;

  Sammanfattning : The Swedish National Heritage Board (RAÄ) is the agency of the Swedish government responsible for heritage and historic environment issues. During the last couple of years the agency has implemented a new management control system, the balanced scorecard, originally developed for profit driven organizations. LÄS MER