Sökning: "Yvonne Hirdman"

Visar resultat 1 - 5 av 187 uppsatser innehållade orden Yvonne Hirdman.

 1. 1. SD-Kvinnor & jämställdhetsparadoxen – en kvalitativ analys av ’Kvinnan’ i nationens tjänst

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvetenskaper

  Författare :Frida Bolin; Maja Widell; [2019-06-03]
  Nyckelord :‘Woman’; ‘Womanhood’; Performativity; Body politics; Sex Gender; Equality; Politics; Motherhood; Family; Nationalism;

  Sammanfattning : This thesis examines how the women’s association of the Swedish Democrats, SD-Kvinnor define the concept of the ‘Woman’ and use womanhood as a basis for their nationalistic political agenda. The thesis also examines if there is a specific notion of the ideal ‘Woman’ in ‘SD-Kvinnor’. LÄS MER

 2. 2. Abort, graviditet och förlossning inom Dewey decimalklassifikation : Kvinnlig representation i ett normerande system

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV); Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

  Författare :Hannelie Lydigh; Thea Åkerdal; [2019]
  Nyckelord :Dewey; Classification; Kritisk textanalys; Kvinnor; Representation;

  Sammanfattning : Classifications are a crucial part of Library and Information Science (LIS). Classifications aim to organize information, making it easy to retrieve and access. Scholars have criticized the practice of organizing knowledge and the construction of classification systems, claiming it represents some phenomenon while leaving others out. LÄS MER

 3. 3. Kön eller kompetens : Hur kvinnliga sportkommentatorer och experter uppfattar publikreaktioner

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för konst, kommunikation och lärande

  Författare :Henny Bucht; [2019]
  Nyckelord :Gender; Journalism; Sporting commentator; Public reactions; Genus; Journalistik; Sportkommentator; Publikreaktioner;

  Sammanfattning : Denna studie undersöker hur kvinnliga sportkommentatorer och experter uppfattar publikreaktioner. Syftet med studien är att undersöka hur kvinnliga sportkommentatorer och experter ser på kommentarer och kritik som de får av publiken. LÄS MER

 4. 4. Sufism ur ett genusperspektiv : En innehållsanalys av Muhuiddin Ibn ’Arabis och Abu-Hamid Muhammad al-Ghazalis texter

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Teologiska institutionen

  Författare :Tilda Johansson Kiviaho; [2019]
  Nyckelord :sufism; Ibn Arabi; al-Ghazali;

  Sammanfattning : There are many negative preconceptions about Islam and especially how Islam affects men and women. Women are often described to be subjugated by Islam. Sufism is Islamic mysticism and has been described as one way to give women the same opportunities as men. LÄS MER

 5. 5. Tingsrätt eller genuskorsett? : En kvalitativ studie om framställningen av kvinnor och män i Sveriges Tingsrätt

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för samhällsstudier (SS)

  Författare :Elin Persmo; [2019]
  Nyckelord :Gender; domestic; men´s violence against women; Swedish; court system and victim;

  Sammanfattning : This sociological thesis has focus om men´s violence against women, both general and domestic. My aim is to examine how the Swedish court system portrays women as victims and men as offenders in cases with men´s violence against women. I also have a special focus on the perspective of the construction of gender. LÄS MER