Sökning: "Yvonne Hirdman"

Visar resultat 1 - 5 av 225 uppsatser innehållade orden Yvonne Hirdman.

 1. 1. Den oändliga jakten på frihet : En analys av patriarkatets kvinnoförtryck i Jonas Gardells släktkrönika Till minne av en villkorslös kärlek.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Institutionen för språk, litteratur och interkultur (from 2013)

  Författare :Konstantina Kalogeropoulou; [2021]
  Nyckelord :gender order; patriarchy; oppression; Jonas Gardell; feminist theory; gender creation; Yvonne Hirdman; Lois Tyson.; genusordning; patriarkat; förtryck; Jonas Gardell; feministisk teori; genusskapande; Yvonne Hirdman; Lois Tyson.;

  Sammanfattning : Genom en närläsning av släktkrönikan Till minne av en villkorslöskärlek, analyserar denna uppsats hur det patriarkala samhället begränsar huvudkaraktären Ingegärd Rasmussen. Med utgångspunkt i Yvonne Hirdmans teori om genusskapande samt Lois Tysons feministiska teori och litteraturkritik, presenterar jag de rådande könsroller, könsnormer samt genusordningar som begränsar Ingegärd Rasmussen under hela hennes livstid. LÄS MER

 2. 2. Genus i läseböcker – En analys av svenska läseböcker för grundskolans tidiga år under de senaste 50 åren

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsa, lärande och teknik

  Författare :Kajsa Landin; [2021]
  Nyckelord :Gender; compulsory school; the Swedish subject; textbooks; Genus; grundskolan; svenskämnet; läseböcker;

  Sammanfattning : I dagens skola används läromedel dagligen. De läromedel som används blir på ett sätt elever- nas verklighet eftersom texter av olika slag formar vårt sätt att tänka och agera. LÄS MER

 3. 3. “Ger du pengarna till mannen så kan du ju bara slänga dem i sjön” : En kvalitativ studie om hur jämställdhet och genus konstrueras inom verksamheten ekonomiskt bistånd.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA); Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA)

  Författare :Erika Hansson; Amanda Persson; [2021]
  Nyckelord :social work; financial assistance; payment methods; gender; gender equality;

  Sammanfattning : The aim of this study was to examine the handling process within financial assistance from a gender equality perspective, in order to problematize and create a deeper understanding of notions of gender in the social services. The different working methods of the social services were compared with the politically based gender equality goals. LÄS MER

 4. 4. Kvinnligt ledarskap i en värld av manliga ledare : En jämförande fallstudie mellan Margaret Thatchers och Anna Kinberg Batras politiska karriärer

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för statsvetenskap (ST)

  Författare :Nelly Jenbrant; [2021]
  Nyckelord :Margaret Thatcher; Anna Kinberg Batra; Genuskontraktet; Könsmaktsordning; Kvinnligt politiskt ledarskap; Kvinnlig underrepresentation; Yvonne Hirdman; Jane S Jensen;

  Sammanfattning : This essay examines two different female political leaders' ways to top positions. Even though it is over a century since women received voting rights in both the United Kingdom and Sweden, quite few women leaders have reached top positions. LÄS MER

 5. 5. (O)lika inför lagen - en diskursanalytisk studie av rekvisitet "annat socialt nedbrytande beteende" i LVU-domar

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Emma Andersson Peldan; Fanny Enblad; [2021]
  Nyckelord :Key words: Institutional care; gender; discourse theory; gender system; performativity; Social Sciences;

  Sammanfattning : This study aims to investigate judicial decisions of people between the ages of 13-18 years old who have been placed in compulsory care according to the prerequisite “other socially destructive behavior”. A prerequisite that has been criticized for being far too open for interpretation. LÄS MER