Sökning: "abstrakta ord"

Visar resultat 1 - 5 av 39 uppsatser innehållade orden abstrakta ord.

 1. 1. Påverkan av inlärningsstrategier vid ordinlärning. En studie om ordinlärning i svenska som andraspråk av ungdomar på Språkintroduktionsprogrammet

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för svenska språket

  Författare :Saadat Karimi; [2019-02-12]
  Nyckelord :ordinlärning; inlärningsstrategier; ordkunskap; akademiska ord; inre struktur; yttre struktur; abstrakta ord;

  Sammanfattning : Den här uppsatsen handlar om ordinlärning i svenska som andraspråk hos ungdomar på Språkintroduktionsprogrammet (SI) vid en gymnasieskola i en mellanstor kommun i Sverige. Undersökningens fokus ligger på ordinlärningen och påverkan av inlärares ordinlärningsstrategier vid denna process. LÄS MER

 2. 2. Den alpina trädgränsen i ett föränderligt klimat - Studie över trädgränsen i de svenska fjällen

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Miljövetenskaplig utbildning

  Författare :Julia Johansson; [2019]
  Nyckelord :Trädgräns; klimatförändringar; kalfjäll; Sverige; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : As temperatures on Earth are rising, the Polar regions experience most rapid climatic changes. In the Swedish Scandes, the alpine tree line is considered as one of the most sensitive indicators of climate change. Therefore, the aim of this study is to study the most important abiotic factors driving position change of the alpine tree line. LÄS MER

 3. 3. ATT BYGGA FRÅN INSIDAN : En kvalitativ fallstudie om internt varumärkesbyggande på Coop

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Carolina Heimdahl Pettersson; Johannes Ågren; [2019]
  Nyckelord :internal branding; leadership; rebranding; internt varumärkesbyggande; ledarskap; varumärkesförändring;

  Sammanfattning : Internt varumärkesbyggande handlar om att på något sätt säkerställa att ett företags varumärkeslöfte anammas av de anställda så att varumärket verkställs i praktiken och i och med det möter de förväntningar som varumärket skapat hos kunden. För att företag ska lyckas förmedla sitt budskap till kund så är det därför viktigt att företag lyckas förena de anställda med företagets varumärke. LÄS MER

 4. 4. Elevers fysikspråksutveckling under gymnasietiden

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Dario Stjärnemyr Ghidini; [2019]
  Nyckelord :Physics; Fysik; Fackspråk; Språkutveckling; Gymnasie;

  Sammanfattning : I detta arbete undersöks huruvida det finns en fackspråklig utveckling hos elever under deras gymnasietid i relation till vilken årskurs de tillhör och då indirekt mängden undervisningstimmar i fysik de erhållit. Undersökningen går ut på att elever från årskurs 1 till årskurs 3 får svara på fem fysikfrågor med anknytning till vardagssituationer och fenomen. LÄS MER

 5. 5. Jag väver min längtans platser

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/HDK - Högskolan för design och konsthantverk

  Författare :Terese Molin; [2018-08-16]
  Nyckelord :textil; textilkonst; konst; väv; måleri; färg; abstrakt; himmel; värme; ljus; längtan; sentimentalitet;

  Sammanfattning : Hantverksprocessen är den jag ständigt lutar mig tillbaka mot, jag litar inte bara blint på den, jag tror på den. I vävningen får jag gensvar och jag upplever en kommunikation, en dialog och blir fri från den monolog som annars ständigt dominerar mitt inre.I mitt examensarbete fördjupar jag mig inom vävning och den abstrakta bilden. LÄS MER