Avancerad sökning

Visar resultat 6 - 10 av 698 uppsatser som matchar ovanstående sökkriterier.

  1. 6. The Boss Is Not My Boss - A study on the complexity of management within a multinational corporation

    C-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för företagande och ledning

    Författare :Behnaz Ahmadi Teshnizi; Jessica Ollus; [2019]
    Nyckelord :MNC; Agency theory; Headquarter; Subsidiary; Multiple principals;

    Sammanfattning : The management of multinational corporations have been studied for a long time, aiming at understanding how these large organizations can control their subsidiaries cross-border. Agency theory has been widely used for this purpose but has not yet explained what effect the parallel intended control from several principals has on its agents. LÄS MER

  2. 7. Digitalisering inom industriell produktion - Utmaningar och möjligheter med 5G i tillverkande industrier

    Kandidat-uppsats, KTH/Hållbar produktionsutveckling (ML); KTH/Hållbar produktionsutveckling (ML)

    Författare :Robel Menghes; Dian Tokhmpash Norouzi; [2019]
    Nyckelord :Digitalization; data; Industry 4.0; Smart Manufacturing; 5G-network; Digitalisering; data; Industri 4.0; smart tillverkning; 5G-nätverk;

    Sammanfattning : Digitaliseringen har fått en ökad uppmärksamhet i samhället och i olika industrier som följd av framtagandet av ny teknologi som driver utvecklingen framåt. Dagens teknik har idag en inverkan i det vardagliga levnadssättet och kommer även att påverka företag som verkar i alla möjliga branscher, men i synnerhet tillverkningsindustrin vars bransch genomgår en digital transformation som kallas för Industri 4. LÄS MER

  3. 8. ”Just add women and stir?” En diskursanalys av kvinnligt deltagande och aktörskap i resolution 2122 och Nigerias nationella handlingsplan för implementering av kvinnor, fred och säkerhet

    Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

    Författare :Anna Bernhardsson; [2019]
    Nyckelord :Nigeria; National Action Plan; Resolution 2122; Feminist Critical Dicsourse analysis; Agency; Participation; Law and Political Science;

    Sammanfattning : Based on the extensive criticism surrounding the victimization of women in the women, peace and security agenda discourse, this essay seeks to analyze the discourse after the adaption of resolution 2122, a widely recognized step in the direction to focus more on women’s participation. The aim of the study is thus to analyze the discourse around women’s participation and agency on a global and national level and thereby analyze if the discourse prescribes opportunities or limits for women’s agency and participation. LÄS MER

  4. 9. Hantering av nätverkscache i DNS

    Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för informationssystem och –teknologi

    Författare :Hans Lindqvist; [2019]
    Nyckelord :Caching name server; DNS; Internet of Things; Ipv6; Unbound; PowerDNS Recursor; Cachande namnserver; DNS; Sakernas Internet; Ipv6; Unbound; PowerDNS Recursor;

    Sammanfattning : The Domain Name System, DNS, is a fundamental part in the usability of the Internet, but its caching function is challenged by the increase of address size, number of addresses and automation. Meanwhile, there are limits in the memory capacity of certain devices at the Internet’s edge towards the Internet of Things. LÄS MER

  5. 10. Patterning of the neural tube: A 3D computational modelling approach

    Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för astronomi och teoretisk fysik; Lunds universitet/Beräkningsbiologi och biologisk fysik

    Författare :Ariane Ernst; [2019]
    Nyckelord :gene regulatory networks; neural tube patterning; patterning of the neural tube; dopaminergic neurons; parkinson s disease; computational modelling; stem cell; GRN; Biology and Life Sciences; Physics and Astronomy;

    Sammanfattning : Neurodegenerative diseases such as Parkinson’s can be treated with stem-cell derived specialized neurons. In order to achieve precise directed neural differentiation in vitro we need to understand the gene regulatory mechanisms behind in vivo neural tube patterning. LÄS MER