Sökning: "amfibier"

Visar resultat 1 - 5 av 12 uppsatser innehållade ordet amfibier.

 1. 1. Analyzing Factors Influencing Reproductive Success of the Mountain Chicken : Nordens Ark Captive Breeding Program

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för biovetenskap

  Författare :Chad Donaldson; [2019]
  Nyckelord :frog; frogs; mountain chicken; mountain chicken frog; leptodactylus; fallax; herpetology; amphibian; amphibians; multiple linear regression; statistical analysis; Nordens Ark; captive breeding; zoo; zoology; conservation; endangered species; grodor; groda; kycklinggroda; Nordens Ark; amfibier; zoologi; herpetologi; analys; hotade arter; bevarande; avel;

  Sammanfattning : Amphibians globally are declining with roughly a third facing extinction due primarily to threats linked to human impacts. One way in which this is being combated is by captive breeding programs. LÄS MER

 2. 2. The LIFE GoodStream project in Trönninge:current and expected effects on amphibianpopulations and otter presence : in collaboration with LIFE GoodStream andHushållningssällskapet in Halland

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap; Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

  Författare :Sofia Hedman; Karin Jermer; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : LIFE GoodStream is an EU-financed conservation project, which strives to improve the ecologicalstatus of a stream in the agricultural landscape of Halland County, Sweden. Since 2015, the project hasconstructed amphibian ponds, restored wetlands, removed dispersal barriers and worked to return theTrönninge stream (Trönningeån) to more natural conditions. LÄS MER

 3. 3. Den större vattensalamandern i kulturlandskapet : en inventering på Näsby fält

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Sektionen för lärande och miljö

  Författare :Lars Ohlsson; [2016]
  Nyckelord :Landskapvetenskap; amfibier; Näsby fält; vattensalamander; Triturus cristatus;

  Sammanfattning : Den större vattensalamandern är den största salamandern i Skandinavien. I södra Sverige är den knuten till det gamla kulturlandskapet med lövskogar, öppna ytor och små dammar som den kan leka i. Idag har detta landskapet krympt och den större vattensalamandern hotas av bland annat habitatförstörelse och igenväxning. LÄS MER

 4. 4. Palaeoenvironments of the Earliest (Middle Devonian) Tetrapod Trackways from the Holy Cross Mountains, Poland;Locomotion in a Terrestrial Setting?

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Författare :Martin Qvarnström; [2015]
  Nyckelord :Tetrapods; palaeoenvironment; trackways; paleosols; microfacies; trace fossils; fin-limb transition; Holy Cross Mountains; Tetrapoder; palaeomiljöer; spårfossil; microfacies; fin-limb transition; Holy Cross Mountains;

  Sammanfattning : The palaeoenvironment from which early tetrapods emerged is crucial to comprehend in order to understand the mechanisms that drove and allowed the terrestrialization of vertebrates; one of the most important evolutionary ‘events’ in the history of animals. Nevertheless, much of the terrestrialization is shrouded in obscurity, inter alia, due to scarcity of early tetrapods in the fossil record. LÄS MER

 5. 5. Palaeoenvironments of the Earliest (Middle Devonian) Tetrapod Trackways from the Holy Cross Mountains, Poland; Locomotion in a Terrestrial Setting?

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Författare :Martin Qvarnström; [2015]
  Nyckelord :Tetrapods; palaeoenvironment; trackways; paleosols; microfacies; trace fossils; fin-limb transition; Holy Cross Mountains.;

  Sammanfattning : The palaeoenvironment from which early tetrapods emerged is crucial to comprehend in order to understand the mechanisms that drove and allowed the terrestrialization of vertebrates; one of the most important evolutionary ‘events’ in the history of animals. Nevertheless, much of the terrestrialization is shrouded in obscurity, inter alia, due to scarcity of early tetrapods in the fossil record. LÄS MER