Sökning: "groda"

Visar resultat 1 - 5 av 13 uppsatser innehållade ordet groda.

 1. 1. Analyzing Factors Influencing Reproductive Success of the Mountain Chicken : Nordens Ark Captive Breeding Program

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för biovetenskap

  Författare :Chad Donaldson; [2019]
  Nyckelord :frog; frogs; mountain chicken; mountain chicken frog; leptodactylus; fallax; herpetology; amphibian; amphibians; multiple linear regression; statistical analysis; Nordens Ark; captive breeding; zoo; zoology; conservation; endangered species; grodor; groda; kycklinggroda; Nordens Ark; amfibier; zoologi; herpetologi; analys; hotade arter; bevarande; avel;

  Sammanfattning : Amphibians globally are declining with roughly a third facing extinction due primarily to threats linked to human impacts. One way in which this is being combated is by captive breeding programs. LÄS MER

 2. 2. Ingen vill väl dissekera en groda? : Ämnesdidaktik i förskolan.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Cassandra Malmström; Hanna Semb; [2018]
  Nyckelord :Förskola; barn; ämnesdidaktik; naturvetenskap; didaktik;

  Sammanfattning : I förskolan är naturvetenskap en del av verksamheten och ingår i förskolans uppdrag. Där ska barnet få möjlighet att fortsätta sitt upptäckande och undersökande tillsammans med andra. Naturvetenskap kan beskrivas som allt som finns och händer runt omkring oss. LÄS MER

 3. 3. Hur kan Sölvesborgs kommun öka sociala och biologiska värden i ett område planlagt som natur?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Examensarbeten i biologi

  Författare :Emelie Wihlborg; [2017]
  Nyckelord :Biology and Life Sciences;

  Sammanfattning : Sölvesborg is a small municipality located in the county of Blekinge in the south part of Sweden. The landscape is dominated by European beech and agriculture. Here there is a patch of land that the municipality has planned as ”Nature” according to Swedish law. LÄS MER

 4. 4. Embryonal utveckling hos grodor med dygnsgrader som förklarande faktor

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Ecology

  Författare :Pontus Eriksson; [2017]
  Nyckelord :Rana temporaria; vanlig groda; dygnsgrader; embryonal utveckling; temperatur; bastemperatur;

  Sammanfattning : Dygnsgrader (ºD) används för att förklara den fysiologiska tiden som krävs för att uppnå olika livsstadier. Det används för fisk för att förklara den embryonala utvecklingen, växter för att uppnå t.ex. blomning och för insekter för att förklara kläckningsmönster. LÄS MER

 5. 5. Sångpåse - "Jag tar en groda" : En studie om musikens betydelse för språkinlärning hos nyanlända

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Institutionen för pedagogiska studier

  Författare :Susanna Rafwelsäter; [2017]
  Nyckelord :Music; children; preschool; singtime; Musik; språkinlärning; sångpåse; barn; sångsamling;

  Sammanfattning : Musik är mycket mer än en sång, den stimulerar inlärningen. Syftet med studien har varit att undersöka musikens betydelse för nyanlända barn då det kommer till språkinlärning. Studien bygger på semistrukturerade intervjuer där frågeområdena är skrivna i förväg men med möjlighet till olika följdfrågor. LÄS MER