Sökning: "analys av skräckfilm"

Visar resultat 1 - 5 av 14 uppsatser innehållade orden analys av skräckfilm.

 1. 1. Feeling blue? : En multimodal filmanalys av det färgade ljusets berättarfunktioner i filmen Suspiria

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Ljud- och musikproduktion

  Författare :Elina Lundström; [2020]
  Nyckelord :Ljussättning; färgsättning; sociosemiotik; skräckfilm; filmproduktion; giallo; berättarfunktioner; Suspiria;

  Sammanfattning : Denna uppsats utforskar den färgade ljussättningens funktion som berättande gestaltningsform, och om dessa berättarfunktioner går att kategorisera på samma sätt som berättarfunktioner för ljud och musik. Metoden är en heuristisk fallstudie där en filmanalys genomförs, och det valda fallet för analys är Dario Argentos film Suspiria från 1977. LÄS MER

 2. 2. Porträttering av karaktärer med psykisk ohälsa i skräckfilm : En semiotisk analys av porträttering av psykisk ohälsa i skräckfilm.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap; Högskolan i Jönköping/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Johanna Eriksson; Annie Österdahl; [2019]
  Nyckelord :Mental illness; stereotypes; horror movies; attitude; deviant behavior; Psykisk hälsa; stereotyp; skräckfilm; förhållningssätt; avvikande beteende.;

  Sammanfattning : Syftet av denna kvalitativa studie var att undersöka hur karaktärer som framställs med psykisk ohälsa porträtteras i skräckfilm samt hur de övriga karaktärerna i filmerna förhåller sig till dem. Med hjälp av semiotiska analysverktyg, neoformalism och stereotypiska kategorier som teori och metod avslöjade vi underliggande meningar i filmerna genom att observera karaktärernas beteende och estetiska egenskaper i bakgrunden. LÄS MER

 3. 3. Audiovisuella element i skräckfilm : En audiovisuell analys av scener ur The Conjuring 2 och IT

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Bildproduktion; Högskolan Dalarna/Bildproduktion

  Författare :Cornelia Fahlvik; Jonathan Löwstedt; [2019]
  Nyckelord :skräckfilm; filmanalys; audiovisuell analys; multimodal analys; fenomenologi; The Conjuring 2; IT;

  Sammanfattning : Vi har analyserat två filmsekvenser ur skräckfilmerna The Conuring 2 och IT med en multimodal analys för att undersöka hur de audiovisuella elementen används för att förmedla rädsla. Undersökningen kom fram till att antydandet till hotet skapar en större effekt av en klimax i en skräckfilmsscen. LÄS MER

 4. 4. Skräcken som lyser igenom bilden : Analys av bildkomponenter i John Carpenters The Thing

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Bildproduktion

  Författare :Isac Edlund; [2018]
  Nyckelord :The thing; skräck; monstruöst; bildkomposition; ljussättning; avsky; uppbyggnad; reaktion.;

  Sammanfattning : Skräck har länge varit en fascinerande genre inom filmmediet. Alla har sin egna tolkning av vad skräck är för dem men många skräckfilmer är allmänt accepterade som skrämmande. En sådan skräckfilm är John Carpenters The thing. Filmen blev universellt ratad när den kom ut men har genom åren fått ett kultfölje. LÄS MER

 5. 5. ”Number one: you can never have sex” : En analys av sexualitet och genus i tre skräckfilmer mellan 1997-2017.

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Genusvetenskap

  Författare :Matteus Blomqvist; [2017]
  Nyckelord :skräckfilm; sexualitet; genus; kön;

  Sammanfattning : I uppsatsen undersöker jag om Carol Clovers teorier från boken Men, Women and Chain saws: Gender in the Modern Horror Film fortfarande går att applicera på filmer som kom ut efter det att boken publicerats 1992. De två frågorna jag vill besvara är huruvida Clovers text fortfarande går att applicera, samt hur sexualitet och genus representeras i filmerna jag valt att använda. LÄS MER