Sökning: "animal rights"

Visar resultat 1 - 5 av 82 uppsatser innehållade orden animal rights.

 1. 1. Hemlig dokumentering på djurfabriker : En receptionsteoretisk fokusgruppsstudie om visuell djurrättsaktivism

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för konst, kultur och kommunikation (K3)

  Författare :Tytti Ann-Karen Jussila; [2021]
  Nyckelord :Animal rights activism; moral shock tactics; reception; social media; visual elicitation; cognitive dissonance; Djurrättsaktivism; moralschocktaktik; reception; sociala medier; visuell elicitering; kognitiv dissonans;

  Sammanfattning : Denna kandidatuppsats fokuserar på reception av hemlig dokumentation på djurfabriker. Genom kvalitativa fokusgruppsintervjuer samt med hjälp av visuell elicitering lägger studien fokus vid hur visuella texter kodas av en avsändare och avkodas av en mottagare. LÄS MER

 2. 2. The ethics of genome editing of animals

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Animal Breeding and Genetics

  Författare :Annelien Prosman; [2021]
  Nyckelord :ethics; genome editing; animals;

  Sammanfattning : In the Western culture nowadays, a large number of animals is used for food production and because of the growing world population, the demand for animal products is increasing even more. Since the planet has its environmental boundaries, it is important that these products are produced sustainably to minimize negative environmental impacts. LÄS MER

 3. 3. The ethical price for dairy

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Författare :Katrin Bauer; [2021]
  Nyckelord :animal ethics; dairy industry; Europe;

  Sammanfattning : In the 21st century people in modern society within Europe are used to go to a supermarket to buy groceries of daily need. Everything is easily available and affordable and barely anyone is aware of the production of their consumed goods, their origin and unpleasant side effects. LÄS MER

 4. 4. Process and Meaning : A Coverian Analysis of Animal Defenders International v. UK and the Procedural Turn of the ECtHR

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Arvid Skagerlid; [2021]
  Nyckelord :Robert Cover; Animal Defenders International; subsidiarity; the subsidiarity principle; margin of appreciation; ECHR; ECtHR; procedural turn; process-based review; procedural review; European Convention of Human Rights; European Court of Human Rights; Animal Defenders International v. the UK; democracy to come; Derrida p;

  Sammanfattning : In this thesis, the legal theory of Robert Cover is employed to analyse the procedural turn of the ECtHR. The text studies how Animal Defenders International v. the United Kingdom (ADI) and subsequent case law relate to the margin of appreciation doctrine and how this can be understood from a Coverian point of view. LÄS MER

 5. 5. "Rätten till liv" : En jämförelse av djurrättsorganisationen Djurens Rätts och människorättsorganisationen Amnestys argumentationsstrategier på webben.

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Rebecca Nyquist Davidsson; [2021]
  Nyckelord :Argumentation; deskriptiv argumentationsanalys; NGO; icke-statliga organisationer; Djurens Rätt; Amnesty International;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen var att undersöka vilka retoriska strategier som används i texter publicerade på djurrättsorganisationen Djurens Rätts respektive människorättsorganisationen Amnestys webbsida, och vilka likheter och skillnader det finns organisationernas argumentation emellan. Vidare bestod metoden av en deskriptiv argumentationsanalys med utgångspunkt i fem olika argumentationstyper. LÄS MER