Sökning: "animal rights"

Visar resultat 1 - 5 av 68 uppsatser innehållade orden animal rights.

 1. 1. Etiska aspekter på grishållning

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Författare :Alexandra Granlund; [2019]
  Nyckelord :utilitarismen; djurrättighetsetiken; rättfärdiga; grishållning; etik; gris; kött;

  Sammanfattning : Grisen har sedan långt tillbaka i tiden varit en viktig källa till kött för människan och än idag är griskött populär mat i stora delar av världen. Till skillnad från exempelvis får och kor, som hålls för såväl kött som ull respektive mjölk, hålls grisar med det primära syftet att förse människan med produkter från dess döda kropp. LÄS MER

 2. 2. Synen på djur och rättigheter i svensk djurskyddslagstiftning : En lagstiftningsanalys med utgångspunkt i Tom Regans rättighetssyn

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Emma Almroth; [2019]
  Nyckelord :Tom Regan; the rights view; animal rights; subjects-of-a-life; Tom Regan; rättighetssynen; djurrätt; djurskydd; livssubjekt;

  Sammanfattning : Tom Regans rättighetssyn används för att granska svensk djurskyddslagstiftning och undersöka lagstiftningens syn på djur och rättigheter. Både den nu gällande djurskyddslagen (1988:534) och djurskyddslagen (2018:1192) som träder i kraft den 1 april 2019 granskas. LÄS MER

 3. 3. Vegans: from radical hippies to inspiring celebrities? : a study on what influences vegetarian’s decision when considering veganism

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Anneli Nilsson; [2019]
  Nyckelord :vegan; vegetarian; meat consumption; environmental communication; carnism; discourses; attitudes; cognitive dissonance; norms; perceptions; behavioural change;

  Sammanfattning : Meat consumption has a negative effect on climate change, making it important to increase more sustainable diets, such as veganism. This research has focused on understanding why vegetarians, who are so due to animal rights and climate benefits, have not become vegans. LÄS MER

 4. 4. Vem har format din åsikt om djurförsök? En kritisk diskursanalys av djurförsöket vid Göteborgs universitet

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Kalindi Romu; [2019]
  Nyckelord :Animal testing; anthropocentrism; critical discourse theory; Djurrättsalliansen; Gothenburg university; non-human animals; non-profit organization; Law and Political Science;

  Sammanfattning : During the first quarter of the year of 2019 a non-profit organization, Djurrättsalliansen, exposed Gothenburg University of researching on Labradors. Six dogs were subjects in a study of dental implants with a new type of experimental surface modification. LÄS MER

 5. 5. Soi Dog Foundation’s social marketing- and communication strategies : Which social marketing strategies and multimodal tools SDF has used throughout the decade

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/JMK

  Författare :Shannelle Sahlin; [2019]
  Nyckelord :social marketing; communication strategies; multimodal analysis; NGO; NPO;

  Sammanfattning : During the past decade, there has been a growing disgust in Thailand with opposition to eating dogs in Asia and activists have unitedly with organizations encouraged the Thai government to adopt stricter animal rights laws in order to prevent the illegal dog meat trade. One of these organizations is the Thai animal welfare organization Soi Dog Foundation (SDF), that has also contributed with a controlled dog population on the Thai island Phuket and officially made it the first rabies free province in Thailand. LÄS MER