Sökning: "arbetsplatsENS UTFORMNING"

Visar resultat 1 - 5 av 23 uppsatser innehållade orden arbetsplatsENS UTFORMNING.

 1. 1. Trivsel och arbetstillfredsställelse i öppet kontorslandskap : En kvalitativ intervjustudie om psykosocial arbetsmiljö i öppet kontorslandskap på en arbetsplats i Försvarsmakten

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för hälsovetenskaper (from 2013)

  Författare :Magnus Borg; Tomas Eklund; [2023]
  Nyckelord :Fellowship; Open office landscape; Psychosocial work environment; Well-being; Work satisfaction; Arbetstillfredsställelse; Psykosocial arbetsmiljö; Samhörighet; Trivsel; Öppet kontorslandskap;

  Sammanfattning : Introduktion: Studien undersöker en arbetsplats i Försvarsmakten och hur arbetsplatsens utformning påverkar den psykosociala arbetsmiljön genom trivsel och arbetstillfredsställelse. Kontorsmiljön kan delas in i områden som fysisk utformning av ytor, belysning och rumsindelning samt psykosocial indelning som arbetsbelastning och störningar. LÄS MER

 2. 2. "Ska jag åka hem och kontrollera att de inte håller på att diska eller går en långpromenad?" : En kvalitativ studie om ledares upplevelser av arbetet med organisatorisk kontroll vid hybridarbete.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Ella Juslin; Johanna Sundström; [2023]
  Nyckelord :Hybridarbete; Organisatorisk kontroll; ledarskap;

  Sammanfattning : I takt med kontinuerlig samhällsförändring och en accelererande digitalisering sker förändringar inom arbetslivet, där hybridarbete har blivit en framträdande följd av denna utveckling. Hybridarbete är en flexibel arbetsform som möjliggör kombinerat arbete på kontor och distans. LÄS MER

 3. 3. Utformningens Betydelse För En Anpassningsbar Cellkontorsmiljö : En Fallstudie Av Brukares Upplevelser Av Cellkontor

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/JTH, Byggnadsteknik och belysningsvetenskap

  Författare :Liam Smith; Anton Byström; [2022]
  Nyckelord :Celloffice; design; experiences; adaptability; flexibility; work environment; office of the future; and office architecture; Cellkontor; utformning; upplevelser; inredningsarkitektur; användning; anpassningsbarhet; flexibilitet; framtidens kontor;

  Sammanfattning : Cellkontor är en av de äldsta kontorstyperna som fortfarande används frekvent i dagens samhälle. Ett cellkontor är en statisk miljö som brukare har svårt att anpassa sig efter tiden i en konkurrerande miljö. För att motverka bristen på flexibilitet betonas en ny form av flexibilitet som framgångsfaktor för framtidens kontor. LÄS MER

 4. 4. Utom arbetsgivarens kontroll – en studie av arbetsmiljöansvaret och arbetsskadeförsäkringen då arbetstagaren arbetar hemifrån.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Veronica Westergård; [2021]
  Nyckelord :arbetsrätt; skadeståndsrätt; hemarbete; distansarbete; arbetsmiljö; arbetsmiljöansvar; arbetsplatsens utformning; arbetsskadeolycka; arbetsskadeförsäkring labour law; tort law; homework; telework; telecommuting; remote wor; employer’s responsibility for occupational safety and health; safety and health at workplace; work environment; formation of the workplace; workrelated injuries; occupational damage; occupational injury insurance; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Att arbeta hemifrån har de senaste åren blivit allt vanligare. Inför framtiden spås att den fysiska, ordinarie arbetsplatsen kommer att bli än mindre viktig och att fler kommer att vilja arbeta på distans helt eller delvis. LÄS MER

 5. 5. Social klass – Ett begrepp i behov av revidering? : Är idén om ’arbetslogik’ samt utbildningskrav fruktsamma för att skapa ett yrkesbaserat klasschema?

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Hugo Fritjofsson; [2021]
  Nyckelord :Social klass; EGP; Oeschs klasschema; logistisk regression; validitet; yrkesmässig kompetens;

  Sammanfattning : Denna uppsats söker validera ett yrkesbaserat klasschemas förmåga att predicera skillnader iarbetsvillkor och utbildningskrav för anställda i Sverige enligt föreskrivna kriterier.Kriterierna för indelningen av klasschemat är baserade på begreppet arbetslogik – ettsamlingsnamn för olika arbetsvillkor, samt kompetenskrav. LÄS MER