Sökning: "arla marknadsföring"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade orden arla marknadsföring.

 1. 1. Ekologisk mjölk - En sinande kassako : Studenters konsumtionsbeteende av ekologisk mjölk och varumärkets betydelse

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF); Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF)

  Författare :August Rosén; Theo Lundberg; [2018]
  Nyckelord :Ekologisk mjölk; konsumtionsbeteende; varumärke; hälsa; hållbarhet; framtidens konsumenter.;

  Sammanfattning : Title:Organic milk - A cash cow running dry – Student’s consumer behavior of organic milk and the importance of a brand    Authors:August Rosén & Theo Lundberg  Supervisor:Åsa Lindström Examiner:Christine Tidåsen Course:Business Administration III, Bachelor thesis 15 credits Date:2018-05-23   Purpose: The purpose of this research is to investigate student’s consumer behavior of organic milk. Furthermore, the research will study the importance of brands in milk consumption. LÄS MER

 2. 2. Kossan i sociala medier : Personifiering av kon inom marknadsföring av mejeriprodukter

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Kulturgeografiska institutionen

  Författare :Andrea Carlsson; [2017]
  Nyckelord :mejeriindustri; marknadsföring; sociala medier; antropomorfism; kor;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att undersöka porträtterandet av kossan inom marknadsföring av mejeriprodukter i sociala medier. Undersökningens analys utfördes på mejeriföretaget Arlas Instagramkonto @arlasverige. LÄS MER

 3. 3. Med miljön som argument : En retorisk studie av Oatlys miljörelaterade argument i reklam

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Litteraturvetenskapliga institutionen

  Författare :Viktor Einarsson; [2016]
  Nyckelord :Oatly; Green Marketing; Advertising; Ethos; Rhetoric; Wæraa; Isaksson; Oatly; Miljöargument; Retorik; Reklam; Marknadsföring; Ethos; Mjölk; Arla; Wæraa; Isaksson;

  Sammanfattning : Argument med ethosappellerande kvaliteter i Oatlys reklam har identifierats och analyserats. Ett övervägande antal av dessa argument har visat sig stärka vad Wæraas och Ihlens skulle kalla för ett ”environmental ethos”. Samtliga strategier som kan användas för att bygga ett ”environmental ethos” återfinns i reklammaterialet. LÄS MER

 4. 4. Strategier och budskap i CSR-kommunikation : En studie av två konsumentföretags tillvägagångssätt och anseende

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Industriell marknadsföring och industriell ekonomi

  Författare :Susanne Andersson; [2010]
  Nyckelord :CSR; corporate responsibility; consumer companies; brands; stakeholder dialogue; communication strategies; communication messages; CSR; företagsansvar; konsumentföretag; varumärken; intressentdialog; kommunikations­strategier; kommunikationsbudskap;

  Sammanfattning : Att ta ett större ansvar inom miljömässiga, ekonomiska och sociala frågor blir en allt viktigare punkt på många företags agendor, och en allt betydelsefullare aspekt för konsumenter att ta hänsyn till när de överväger köp av produkter eller tjänster. Företagsansvar, internationellt benämnt som corporate social responsibility eller CSR, har också fått ett genombrott bland myndigheter och andra officiella organ såsom FN och EU, som jobbar för att underlätta för företag genom olika riktlinjer och redovisnings­standarder för CSR. LÄS MER

 5. 5. Eco-labels: input or outcome of CSR? : A study made on three companies

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/IHH, Företagsekonomi; Högskolan i Jönköping/IHH, Företagsekonomi; Högskolan i Jönköping/IHH, Företagsekonomi

  Författare :Carolina Jonsson; Madeleine Jakobsson; Martin Johansson; [2008]
  Nyckelord :Eco-labels; Corporate Social Responsibility; CSR; Socially Responsible Business Practises; Sustainability; Environmental Marketing; Green Marketing; Miljömärkningar; Företags Samhällsansvar; CSR; Hållbarhet; Grön Marknadsföring;

  Sammanfattning : Problem: The increased environmental awareness among people as well as businesses has led to the development of new concepts such as sustainable development and environ-mental marketing. One way of practising environmental marketing, which is based on the three principles social responsibility, holism and sustainability, is to use eco-labels on prod-ucts and services. LÄS MER