Sökning: "attityder beteende hälsa"

Visar resultat 1 - 5 av 62 uppsatser innehållade orden attityder beteende hälsa.

 1. 1. Kvinnliga gymnasieelevers fysiska självuppfattning : och hur det påverkar dem i ämnet idrott och hälsa

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Natalie Olinder; [2020]
  Nyckelord :Education; physical education; physical self-perception; self-esteem; self-perception.; Fysisk självuppfattning; idrott och hälsa; självkänsla; självuppfattning; undervisning.;

  Sammanfattning : I tidigare forskning går det att läsa att individers fysisk självuppfattning kan påverka deras beteende, attityder, upplevelser och känslor i förhållande till kroppen. Den fysiska självuppfattningen kan variera beroende på vilken situation personen befinner sig i. LÄS MER

 2. 2. Samhällshjälte eller riskanalytiker? : Om människor attityder till organdonation

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Elin Ejderskog; Malin Qvarsell; [2020]
  Nyckelord :Organ donation; prosocial-behavior; social-exchange theory; social norms;

  Sammanfattning : Organdonation är idag ett aktuellt ämne i Sverige och bristen på donatorer är stor. Studiens främsta syfte var därför att granska människors attityder till organdonation genom vilka motiv och argument som människor framhåller i valet att donera kontra valet att avstå från organdonation, både under livstiden och efter döden. LÄS MER

 3. 3. Hälsovårdssökande beteende hos immigranter i Sverige

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för medicin

  Författare :Vidarah Nimar; [2019-01-07]
  Nyckelord :healthcare seeking behaviour; immigrant; public health; health literacy;

  Sammanfattning : Background: Healthcare seeking behaviours among immigrants in Sweden is a public health issue since the health outcome not only affects immigrants but also the Swedish population, the healthcare system and impacts on the national economy. In order to alleviate the problems and support the development of health among immigrants we need a thorough picture of the situation today. LÄS MER

 4. 4. Olika trots identiska? : Stereotypa könsrollers påverkan på attityder till chefers agerande

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Hälsa och välfärd; Mälardalens högskola/Hälsa och välfärd

  Författare :Emilia Rydberg; Karin Paulsson; [2019]
  Nyckelord :role congruity theory; gender roles; leadership; gender differences; think manager-think male;

  Sammanfattning : Ledarrollen definieras ofta stereotypiskt manligt vilket kan vara en möjlig förklaring till det låga antal kvinnor i höga ledarpositioner. Kvinnor anses vara mindre lämpade på grund av den stereotypa kvinnliga könsrollen. LÄS MER

 5. 5. Hälso- och miljöfarliga kemikalier : En kvantitativ studie om vuxnas kännedom om kemikalier i vardagen

  Master-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för hälsovetenskaper (from 2013)

  Författare :Nadine Huchthausen; [2019]
  Nyckelord :attitudes; awareness; behavior; chemicals; non-toxic environments; attityd; beteende; giftfri miljö; kemikalier; kännedom;

  Sammanfattning : Bakgrund: Många kemikalier som produceras och används i olika vardagsprodukter, material och byggnader är hälso- och miljöfarliga. Det finns lagstiftning för att göra kemikaliehanteringen säkrare och för att skydda människors hälsa och miljön. LÄS MER