Sökning: "axbrink"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade ordet axbrink.

 1. 1. Minimering av ditionitdoseringen i linje 12 : Optimering av kemikalieanvändning för pappersblekning på Hallsta pappersbruk

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för kemi - Ångström; Uppsala universitet/Institutionen för kemi - Ångström; Uppsala universitet/Institutionen för kemi - Ångström; Uppsala universitet/Institutionen för kemi - Ångström; Uppsala universitet/Institutionen för kemi - Ångström

  Författare :Matilda Borg; Agnes Axbrink; Amanda Rensmo; Julia Sundmark; Alexandra Ulander; [2020]
  Nyckelord :papper; blekning; ditionit;

  Sammanfattning : Manufacturing of paper is a large industry in Sweden. At Hallsta paper mill dithionite is used to bleach the thermo mechanical pulp (TMP) at their production line 12. The purpose of this work was to minimize the addition of dithionite while maintaining the brightness of the produced paper. LÄS MER

 2. 2. Behöver allt verkligen vara omni? - En explorativ studie om kundens upplevelser av likheter och skillnader i en omnikanalkontext.

  C-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för marknadsföring och strategi

  Författare :Antonia Axbrink; Märta Wåhlstedt; [2018]
  Nyckelord :Omni-channel; Channel Integration; Seamless shopping experience; Multi-channel;

  Sammanfattning : Today most companies and retailers use more than one channel to reach out with their products and services to their customers (Neslin et al, 2006). There are different levels of integration between the different channels (Cao & Li, 2015), where omni-channel is at the end of the spectrum of integration (Verhoef, 2015). LÄS MER

 3. 3. Personlighet och åldrande : Stabilitet och förändring under en 12-årsperiod

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för psykologi (PSY); Linnéuniversitetet/Institutionen för psykologi (PSY)

  Författare :Peter Axbrink; Jon Lindén; [2017]
  Nyckelord :personality change; personality stability; maturity principle; mean level change; rank-order stability; elderly; five-factor model; personlighetsförändring; personlighetsstabilitet; mognadsprincipen; medelvärdesförändring; rangordningsstabilitet; äldre; femfaktormodellen;

  Sammanfattning : Personlighet är per definition relativt stabila mönster av tankar, känslor och beteenden men det finns även klara belägg för att personlighet kan ändras under hela livsloppet. Exakt hur stabil personligheten är och vilka förändringar som sker hos äldre individer är däremot inte klarlagt. LÄS MER

 4. 4. FEMTIO NYANSER AV KÖNSIDENTIET - En undersökning av makt och könsidentitet i filmen ”Fifty Shades of Grey”

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvetenskaper

  Författare :Elin Pettersson; Karin Axbrink Cederholm; [2016-02-19]
  Nyckelord :Könsidentitet; makt; heterosexuell; matris; performativitet; maktasymmetri;

  Sammanfattning : In this thesis we examine gender identity and power asymmetry in negotiation in the filmFifty Shades of Grey. For the purpose of this study we ask these following questions:· Which power asymmetries and gender identities are demonstrated in the meetingbetween the characters Anastasia and Christian?· How do each of the character react to the power asymmetries, and how can that beunderstood in relation to gender identities?To examine gender identity and power asymmetry, we apply the theories of Judith Butler andMichel Foucault. LÄS MER

 5. 5. EU Turf War in External Affairs

  Master-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Simon Axbrink Jönsson; [2016]
  Nyckelord :Key words: Power retention; European Commission; European External Action Service; Historical Institutionalism; Institutional overlap; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Abstract After the Lisbon treaty came into effect in 2009 the European Commission lost its position as the main representative of the European Union in external affairs to the High Representative of Foreign affairs and the newly established External Action Service. This thesis explores why the European Commission despite the new treaty has remained a major player in External Affairs. LÄS MER