Sökning: "bankers kreditbedömning"

Visar resultat 1 - 5 av 28 uppsatser innehållade orden bankers kreditbedömning.

 1. 1. Ansvarsfull kreditgivning : En studie om bankers kreditgivning till företag ur ett miljö- och hållbarhetsperspektiv

  Master-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi

  Författare :Cecilia Jarnbo; [2017]
  Nyckelord :responsible lending; bank; credit; corporate financing; risk; environment and sustainability; ansvarsfull kreditgivning; bank; utlåning; företagsfinansiering; risk; miljö och hållbarhet;

  Sammanfattning : Klimatförändringar är något som påverkar oss alla. Om vi inte förändrar vårt sätt att leva kommer vår planet att skadas och vår livsstil dramatiskt att förändras. LÄS MER

 2. 2. Revisionens betydelse vid bankers kreditbedömning

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet; Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet

  Författare :Johan Kapple; Mickael Yilmaz; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Har de sociala nätverken betydelse för företags tillgång till finansiering? : En analys baserat på bankers arbetssätt avseende kreditbedömning

  Kandidat-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Anna Nguyen; [2017]
  Nyckelord :credit assessment; quantitative analysis; qualitative analysis; social network; corporate finance; Kreditbedömning; kvantitativ analys; kvalitativ analys; sociala nätverk; företagsfinansiering;

  Sammanfattning : Studier antyder att kreditbedömningsprocessen hos banker har förändrats över tiden. Numera baseras bedömningen till största del på datoriserade system, vilket har påverkat företagens tillgång till företagsfinansiering. LÄS MER

 4. 4. Bankers utlåning till mikroföretag : En kvalitativ studie om hur handläggare bearbetar och bedömer mjuk information

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle; Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Dzamastagic Admir; Dzamastagic Armin; [2017]
  Nyckelord :Credit assessment; information asymmetry; information signals; analytic intuitive information processing; cognitive styles; decision making; cognitive processes.; Kreditbedömning; informationsasymmetri; informationssignaler; analytisk intuitiv informationsbearbetning; kognitiva stilar; beslutsfattande; kognitiva processer.;

  Sammanfattning : Banker hävdar att användandet av mjuk information är av stor betydelse vid kreditbedömning av företag som präglas av opacitet. Emellertid, till skillnad från hård information, ålägger banker ej konkreta riktlinjer för vilken mjuk information som handläggare förväntas samla in och rapportera samt hur bearbetningen av den bör ske. LÄS MER

 5. 5. Bankers kreditbedömning av fastighetsbolag

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad; Högskolan i Halmstad

  Författare :Dardane Ismaili; Elsa Grankvist; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER