Sökning: "bankers kreditbedömning"

Visar resultat 1 - 5 av 30 uppsatser innehållade orden bankers kreditbedömning.

 1. 1. Bankernas syn på företagsrekonstruktion : En kvalitativ studie utifrån bankernas bedömning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap; Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

  Författare :Anders Direnius; Malin Folkesson; [2019]
  Nyckelord :bank; företagsrekonstruktion; konkurs; risker och riskhantering; intressentorientering; kreditbedömning; bedömning;

  Sammanfattning : Denna studie fokuserar på bankers syn på företagsrekonstruktion i förhållande till konkurs. Banker är skyldiga att bevara den finansiella balansen i samhället. Samtidigt vill bankernamaximera sina vinster genom att inte låna ut pengar till mindre kreditvärdiga företag. LÄS MER

 2. 2. Digitaliseringens påverkan på bankers kreditbedömning av företag

  Magister-uppsats, Högskolan i Halmstad; Högskolan i Halmstad

  Författare :Sara Pålsson; Sofia Månsson; [2018]
  Nyckelord :Kreditbedömning; Relations- och transaktionsorienterad kreditgivning; digitalisering; kreditgivningsprocessen; bankers kreditbedömning;

  Sammanfattning : Banklån är den vanligaste externa finansieringskällan för företag. När banken lånar ut kapital är säkerställning av återbetalning i fokus eftersom banken inte vill ta någon risk. För att säkerställa återbetalningsförmågan hos kunden genomförs en kreditbedömning. LÄS MER

 3. 3. Ansvarsfull kreditgivning : En studie om bankers kreditgivning till företag ur ett miljö- och hållbarhetsperspektiv

  Master-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi

  Författare :Cecilia Jarnbo; [2017]
  Nyckelord :responsible lending; bank; credit; corporate financing; risk; environment and sustainability; ansvarsfull kreditgivning; bank; utlåning; företagsfinansiering; risk; miljö och hållbarhet;

  Sammanfattning : Klimatförändringar är något som påverkar oss alla. Om vi inte förändrar vårt sätt att leva kommer vår planet att skadas och vår livsstil dramatiskt att förändras. LÄS MER

 4. 4. Revisionens betydelse vid bankers kreditbedömning

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet; Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet

  Författare :Johan Kapple; Mickael Yilmaz; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Har de sociala nätverken betydelse för företags tillgång till finansiering? : En analys baserat på bankers arbetssätt avseende kreditbedömning

  Kandidat-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Anna Nguyen; [2017]
  Nyckelord :credit assessment; quantitative analysis; qualitative analysis; social network; corporate finance; Kreditbedömning; kvantitativ analys; kvalitativ analys; sociala nätverk; företagsfinansiering;

  Sammanfattning : Studier antyder att kreditbedömningsprocessen hos banker har förändrats över tiden. Numera baseras bedömningen till största del på datoriserade system, vilket har påverkat företagens tillgång till företagsfinansiering. LÄS MER