Sökning: "bare life"

Visar resultat 16 - 20 av 34 uppsatser innehållade orden bare life.

 1. 16. Looking Back : Racializing Assemblages and the Biopolitics of Resistance

  Master-uppsats, Stockholms universitet/Filmvetenskap

  Författare :Christian Rossipal; [2017]
  Nyckelord :copwatch; counter-surveillance; sousveillance; race; biopolitics; embodiment; corporeality;

  Sammanfattning : The topic of this thesis is the biopolitics of video activism vis-à-vis racialized police violence. It is written against the backdrop of recent developments in the critique of two central concepts in field of biopolitics, namely Giorgio Agamben’s bare life and Michel Foucault’s biopower. Offsetting their respective framework, Alexander G. LÄS MER

 2. 17. Vampyrers död och Andra(s) kroppar : En studie av True Blood, Vampire Diaries och Buffy the Vampire Slayer

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för film och litteratur (IFL)

  Författare :Anna Nygren; [2017]
  Nyckelord :True Blood; Vampire Diaries; Buffy the Vampire Slayer; vampyrer; död; kropp; otherness;

  Sammanfattning : I den här uppsatsen undersöks hur vampyrer dör i TV-serierna True Blood (2008-2014), Vampire Diaries (2009-2017) och Buffy the Vampire Slayer (1997-2003). Genom närläsning och jämförelser mellan dessa olika sätt att skildra vampyrers död diskuteras vad detta innebär för den roll vampyren får i respektive serie, och vad det betyder för skildringen av kropp och kroppslighet. LÄS MER

 3. 18. Sexuella övergrepp i en kontext av mänsklig säkerhet och biopolitiskt maktutövande : En diskursanalys om inverkan av mänsklig säkerhet på sexuella övergrepp i fredsbevarande operationer

  Kandidat-uppsats, Försvarshögskolan

  Författare :Elisa Högman; [2017]
  Nyckelord :biopower; sovereign power; Homo Sacer; bare life; human security; discourse analysis; sexual exploitations; United Nations;

  Sammanfattning : United Nations peacekeeping has been distinguished as a bringer of peace and stability to countries plagued by war and insecurity. However, reports since the 1990s of sexual exploitations by peacekeeping personnel have tainted these accomplishments. LÄS MER

 4. 19. Refugee Biopolitics: A discourse analysis of the Swedish government’s recent shift in the speech on refugees

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för globala studier

  Författare :Jakob Gometz; [2016-08-25]
  Nyckelord :Refugee; Sweden; biopolitics; biopower; bare life;

  Sammanfattning : The increased movement of people across nation borders of recent years further complicates the relation between nationality and citizenship, thus challenging the nation state’s project of controlling its population. One group that perhaps provide the starkest contrast between birth and nation are refugees, who are forced to flee their homes and whose juridical status in practice is ambiguous. LÄS MER

 5. 20. Grönsaksodling utan grävning- bördigare jord och mer näringsrik mat

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvård

  Författare :Avalana Levemark; [2016-06-15]
  Nyckelord :no-dig gardening; microorganisms; mycorrhiza; mulch; carbon sequestration; soil; sustainability; grävfri odling; mikroorganismer; mykorrhiza; täckodling; kolbindning; jord; hållbarhet;

  Sammanfattning : Uppsats för avläggande av filosofie kandidatexamen iKulturvård, Trädgårdens och landskapsvårdens hantverk, 15 hp, 2016.... LÄS MER