Sökning: "barn i ålder ett till tre år"

Visar resultat 1 - 5 av 85 uppsatser innehållade orden barn i ålder ett till tre år.

 1. 1. Challenging Adamant Norms : An analysis of the portrayal of childhood and gender in the Handbook for Superheroes books

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Tema Barn

  Författare :Rebecka Söderström Gardevåg; [2019]
  Nyckelord :children s literature; children; childhood; girlhood; boyhood; barnlitteratur; barn; barndom; flickskap; pojkskap;

  Sammanfattning : Children’s literature is one of many important influences of childhood socialization and teaches children about contemporary society. Therefore, it is important to understand what messages children’s literature convey. LÄS MER

 2. 2. Min förälder har en demenssjukdom : En litteraturstudie om vuxna barns upplevelse av att vara vårdare

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Eva-Lena Ivarsson Forsberg; Eva-Lena Pommer; [2019]
  Nyckelord :demenssjukdom; anhöriga; upplevelse; vuxna barn;

  Sammanfattning : En demenssjukdom drabbar fler och fler människor beroende på en ökad ålder hos befolkningen. När en förälder drabbats av sjukdomen kan anhöriga bli ansvariga för vården vilket påverkar deras vardagliga liv. Syftet med uppsatsen är att belysa upplevelsen av att vara anhörig till en förälder över 65 år som drabbats av demenssjukdom. LÄS MER

 3. 3. Titta där, en bro till : Vad uttrycker barn i ålder 2,5-3 år om broar?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Institutionen för pedagogiska studier (from 2013)

  Författare :Natalie Andersson; [2019]
  Nyckelord :Children`s working theory; engineering in preschool; technical system; younger childrens expressions; Barns arbetsteorier; teknik i förskolan; tekniska system; yngre barns uttryck;

  Sammanfattning : The intention with this study is to look into what and how children at the age of two and a half and three years old expresses about bridges. The study is qualitative and have been completed with unstructured pre- and after interveiews and participant observation with two different groups with in total four children that have been introduced to different materials representing bridges. LÄS MER

 4. 4. Moralpanik - En kritisk diskursanalys av diskursen för porrfilter i förskolor och skolor på Instagram

  Master-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Lisa Lindgren; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : I och med #metoo-upproret växte sig debatten kring porrfilter i svenska förskolor och skolor sig allt större. Förespråkare för porrfilter menade att filter kan förhindra sexuella övergrepp bland barn och unga. LÄS MER

 5. 5. Gymnasieelevers uppfattningar om negativa tal och vilka strategier som synliggörs i deras beräkningar : En fenomenografisk studie

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, KTH/Lärande

  Författare :Ann-Sofie Kidwell; [2019]
  Nyckelord :upper secondary school; math education; phenomenography; negative numbers; minus sign; gymnasieskolan; matematikundervisning; fenomenografi; negativa tal; minustecken;

  Sammanfattning : Från en tidig ålder får barn lära sig att använda positiva tal. De kan lägga ihop två tal och få ett större tal eller dra ifrån ett tal från ett annat för att få ett mindre tal. Till exempel får småbarn lära sig att två plus två äpplen blir fyra äpplen och att om man har tre päron och tar bort två får man ett päron kvar. LÄS MER