Sökning: "belt plate"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade orden belt plate.

 1. 1. Det ornerade bronset och dess griftefärd

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

  Författare :Daniel Fransson; [2020]
  Nyckelord :Bronze age; iconography; gender theory; razor; axe; fibula; belt plate; neck ring; ships; spiral; ornament; grave;

  Sammanfattning : The purpose of this essay is to study the evolution and differences of motifs on bronze age objects associated with men and women, the differences in plastic ornamentation and the differences in grave goods in five danish oakcoffin burials from II-III, and fourtythree swedish cremation graves from period IV-VI. The methods used for the motifs and plastic ornamentation are an iconographical one and for the grave goods I have chosen to make a chart. LÄS MER

 2. 2. Assessing required safety measures for belt conveyors : Designing a safety assessment tool regarding standard 620+A1:2010

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle; Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Marcus Widstrand; Samuel Andersson; [2020]
  Nyckelord :industrial design; belt conveyor; ergonomic; standardization; SS-EN 620; nip-point; safety assessment; idler;

  Sammanfattning : This is a Master of Science Thesis in Industrial Design Engineering conducted at Luleå University of Technology with the orientation towards product design and development. This report comprises 30 credits, started autumn 2019 and ended in the beginning of 2020. LÄS MER

 3. 3. Investigation of a New Test Method to Perform a Vibration Test on Alternators

  Master-uppsats, KTH/MWL Marcus Wallenberg Laboratoriet

  Författare :Henrik Koponen; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This master thesis work was performed in the Scania RECT group. The purpose of this study was to investigate a new test method and to examine if it was possible to perform a vibration test on two alternators at the same time where one would act as a motor and the other as a conventional alternator. LÄS MER

 4. 4. Randomized CFRTP tape piece laminates in structural automotive applications

  Master-uppsats, KTH/Lättkonstruktioner

  Författare :Magnus Darvell; [2015]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The automotive industry is facing big challenges in meeting the future environmental demands. To be able to meet these demands reduced vehicle weight is an important part. LÄS MER

 5. 5. Drivanordning för bandtransportör : En förstudie till en modulbaserad drivsektion

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för teknik och samhälle; Högskolan i Skövde/Institutionen för teknik och samhälle

  Författare :Mika Korpi; Sandra Karlsson; [2013]
  Nyckelord :conveyor; drive section; traction device; modular; strength analysis; finite element method; product development; drivsektion; modulbaserad; modulariserad; modularisering; modulindelning; fem; finita element; hållfasthet; hållfasthetsanalys; produktutveckling;

  Sammanfattning : Kellve tillverkar transportörer för bulk- och materialhantering och företaget erbjuder specifika lösningar utefter kundens egna önskemål och tycke. Transportören består typiskt av en drivsektion, fackverksram och säkerhetsutrustning. LÄS MER