Sökning: "maintaining personnel"

Visar resultat 1 - 5 av 46 uppsatser innehållade orden maintaining personnel.

 1. 1. Geriatriska katters näringsbehov : en enkätundersökning om kattägares kunskap om att upprätthålla god näringsstatus hos geriatriska katter

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, SLU/Dept. of Animal Nutrition and Management

  Författare :Cecilia Hallquist; Sara Vincent; [2022]
  Nyckelord :diet; djurägare; enkät; fysiologi; hälsa; katt; kunskapsnivå; nutrition; utfodring; åldersfaktor;

  Sammanfattning : Med en ökande ålder förändras kattens fysiologi och därmed dess näringsbehov. Utan kunskaper hos kattägare om dessa förändringar kring kattens näringsbehov kan det resultera i bristande utfodring. Det kan leda till sjukdomar som med rätt utfodring kan förebyggas. LÄS MER

 2. 2. Upplevelser av mötet mellan hälso- och sjukvården vid suicidalt beteende : en litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Sophiahemmet Högskola

  Författare :Annette Ebbeskog; Silvia Jovanovic; [2022]
  Nyckelord :Attempted suicide; Health care; Patients’ experiences; Suicide; Suicide ideation; Hälso- och sjukvården; Patienters upplevelser; Suicid; Suicidalt beteende; Suicidförsök;

  Sammanfattning : Bakgrund Suicid är ett folkhälsoproblem. Varje år tar mer än 700 000 personer sitt liv i världen. Under 2020 vårdades 6 666 personer i Sverige på sjukhus till följd av ett suicidförsök. Stigmatisering av suicidala personer förekommer både i samhället och inom hälso- och sjukvården. LÄS MER

 3. 3. A Genetic Algorithm for Personnel Scheduling in Vacation Seasons

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Tillämpad matematik; Linköpings universitet/Tekniska fakulteten

  Författare :Martin Fakt; [2022]
  Nyckelord :Personnel scheduling; Personnel rostering; Vacation; Optimization; Genetic Algorithm; Personalschemaläggning; Semester; Optimeringslära; Optimering; Genetisk Algoritm;

  Sammanfattning : For workplaces with a preference or need for staffing around the clock, employees commonly work in shifts, which are work sessions that span different parts of the day. The scheduling of these shifts is a multi-objective optimization problem with both hard and soft constraints. LÄS MER

 4. 4. Försvarsmakten wants you? – en fallstudie av Försvarsmaktens arbete inom employer branding

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande

  Författare :Simon Wallin; Linéah Ekberg; [2022]
  Nyckelord :Employer branding; Employer branding framework; Swedish armed forces; military context; Employer branding; employer branding framework; Svenska Försvarsmakten; militär kontext;

  Sammanfattning : I en tid då Sverige står inför en alltmer osäker omvärld och en förändrad säkerhetspolitik så behöver Försvarsmakten växa, och därmed rekrytera med bibehållen kvalité på sin personal. Behovet av ett effektivt employer branding arbete har därmed aldrig varit så stort inom Försvarsmakten. LÄS MER

 5. 5. The influence of antimicrobial agents on the development of antibiotic resistance in the vaginal bacterial flora of artificially inseminated mares : a study on mares in a stud environment

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Elin Wilén; [2021]
  Nyckelord :antibiotics; antimicrobial resistance; bacteriology; breeding; equine reproduction; reproductive techniques; semen extender; stud farm;

  Sammanfattning : In Sweden and in many other countries, artificial insemination (AI) is frequently used in horse breeding. The technology makes it possible to use genetic material from horses in different geographical locations in an effective way, minimizing the risk of infection or even injury to both horses and stud personnel. LÄS MER