Sökning: "berättartekniker"

Visar resultat 1 - 5 av 24 uppsatser innehållade ordet berättartekniker.

 1. 1. “Fansen rasar!” - eller gör de? : En kvalitativ studie om utformandet av artiklar baserade på källor hämtade från sociala medier

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap; Högskolan i Jönköping/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Oskar Lydén; Tobias Hellgren; [2019]
  Nyckelord :journalism; social media; news selection; source criticism; media logic; Aftonbladet; Expressen; journalistik; sociala medier; nyhetsurval; källkritik; medielogik; berättartekniker; Aftonbladet; Expressen;

  Sammanfattning : Den här studien fokuserar på att undersöka i vilken utsträckning tidningsartiklar som baseras på källor hämtade från sociala medier uppfyller kriterierna för nyhetsurval samt vilka källkritiska principer som källorna uppfyller. Det undersöks även hur berättartekniker påverkar utformningen av artiklarna. LÄS MER

 2. 2. Spelares Affektiv Upplevelse av Narrativ i Datorspel : Nio förslag på faktorer som påverkar upplevelsen av narrativ i datorspel

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för informationsteknologi; Högskolan i Halmstad/Akademin för informationsteknologi

  Författare :Julia Hillding; Viktor Lindberg; [2019]
  Nyckelord :Narrative; Narrative delivery; Affect; Affective computer games; Computer games; User Experience; UX; Affekt; Narrativ; Datorspel; Spel; Narrativ leverans; Narrativa leveransmetoder; Affektiva datorspel; Affekt i datorspel; Känslor;

  Sammanfattning : This study has investigated what affects players' experience of different methods of narrative delivery in computer games. Different methods for narrative delivery are discussed as well as findings on similarities between these methods. LÄS MER

 3. 3. Diegetiskt kontra icke-diegetiskt narrativ : En undersökning i hur två olika berättartekniker påverkar en spelares uppfattning och inlevelse i ett datorspel-narrativ

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Marcus Rapp; [2018]
  Nyckelord :Dieges; Narrativ; Chion;

  Sammanfattning : I detta arbete har det undersökts huruvida ett narrativ som berättas endast genom dieges ger samma resultat som om berättelsen skulle förmedlas med hjälp av icke-dieges. Detta arbete fokuserade på den verbala berättartekninken och genom en undersökning daär sex vana spelare av narrativa spel intervjuades. LÄS MER

 4. 4. Är mediernas verklighet läsarens pseudoverklighet? : En kvalitativ innehållsanalys av President Trump i Svenska Dagbladet och Dagens Nyheter

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Media- och kommunikationsvetenskap; Högskolan i Gävle/Media- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Emma Berter; Annika Blom; [2018]
  Nyckelord :Svenska Dagbladet; Dagens Nyheter; medialisering; nyhetsvärdering; gestaltning; ECA; Etnografisk innehållsanalys; President; Donald Trump;

  Sammanfattning : Problemformulering: Det amerikanska valet år 2016 har gått till historien. Det stod mellan två oväntade kandidater, Hillary Clinton som var USA:s första kvinna att kandidera till president. Den andra kandidaten var Donald Trump, en framgångsrik affärsman utan politisk bakgrund. Segrare blev Donald Trump, vilket förbluffade världen. LÄS MER

 5. 5. Vem får synas på skolans Facebook? : En fallstudie om Molkoms Folkhögskola på Facebook

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013); Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Fredrik Jacobsen; Maria Palmestål; [2018]
  Nyckelord :facebook; groups; public relations; school; storytelling; students; facebook; grupper; public relations; skola; storytelling; studenter;

  Sammanfattning : Sociala medier är i dagens samhälle en stor del av människors vardag och många företag och organisationer, där skolor ingår, ser detta som en möjlighet att kommunicera med sina publiker. Syftet med denna uppsats är att undersöka en skolas kommunikation i det sociala mediet Facebook för att besvara den övergripande frågeställningen “Vilka studentgrupper får synas i kommunikationen på en skolas Facebook-sida, hur berättar skolan om dessa och vilka är de möjliga följderna för skolan som organisation?”. LÄS MER