Sökning: "bostadsutveckling"

Visar resultat 1 - 5 av 33 uppsatser innehållade ordet bostadsutveckling.

 1. 1. Konkurs på småspararnas bekostnad : Crowdfunding av fastighetsprojekt

  Kandidat-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande; KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Fredrik Blomqvist; August Vilhelmson; [2019]
  Nyckelord :Real Estate Crowdfunding; Tessin; Bankruptcy; Crowdfunding; fastighetsprojekt; Tessin; konkurs;

  Sammanfattning : Denna rapport tar sikte på de två konkursprojekt som till viss del finansierats av småsparare viacrowdfundingplattformen Tessin. Syftet är att diskutera om och i så fall hur konkursprojekten skiljersig från lyckade bostadsprojekt som finansierats via Tessin och om det finns anledning att tycka att deinte borde ha finansierats överhuvudtaget. LÄS MER

 2. 2. Upplevelsen av en gång- och cykeltunnel -En upplevelsestudie av gång- och cykeltunneln under Väsbygatan och järnvägen i Sala

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap; Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Pernilla Bernhardsson; Jack Larsson; [2019]
  Nyckelord :Gång- och cykeltunnel; barriär; upplevelse; rädsla och oro; trygghet; platsidentitet och;

  Sammanfattning : Som en del av Stockholm-Mälarregionen växer Sala, detta innebär ett ökat behov av bostäder och bland annat Norrmalm har pekats ut för bostadsutveckling. Järnvägen är dock en barriär som måste övervinnas då Norrmalm ligger norr om järnvägen. LÄS MER

 3. 3. En hållbar logistiklösning för Järntorgets projekt Klarbäret

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Kommunikations- och transportsystemLinköpings universitet/Tekniska fakulteten; Linköpings universitet/Kommunikations- och transportsystemLinköpings universitet/Tekniska fakulteten

  Författare :Victoria Eriksson; Fanny Unnerfelt; [2019]
  Nyckelord :Bygglogistik; Logistik; Bygglogistiklösning; Just in time; APD-plan; Kranplacering; Lager; Tredjepartslogistik; Logistikcentrum;

  Sammanfattning : Stockholmsregionen växer sig allt större och efterfrågan på bostäder är hög. Järntorget är ett företag vars kärnverksamhet består av bostadsutveckling, speciellt i attraktiva storstadslägen. LÄS MER

 4. 4. Byggregler för flerbostadshus : en studie av konsekvenser och möjligheter att skapa kvalitativa bostäder genom riktad problemlösning i byggprocessen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Arkitektur och vatten

  Författare :Michaela Bergqvist; [2019]
  Nyckelord :newly built multifamily houses; innovative dwellings; residential development; Boverket ́s building regulations; Planning and Building Act; nyproduktion av flerbostadshus; innovativa bostäder; bostadsutveckling; Boverkets byggregler; Plan- och bygglagen;

  Sammanfattning : The National Board of Housing, Building and Planning have been conducting housing needs assessments since 1995 (Boverket 2015). The latest assessment was conducted in 2015 and showed that 71,000 homes will need to be built annually by 2020. LÄS MER

 5. 5. Intäktsredovisning i ett pågående arbete : En kvalitativ studie om tillämpningen av IFRS 15 inom sektorn bostadsutveckling

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi; Södertörns högskola/Företagsekonomi

  Författare :Katia Samar; Parang Mahmoudpoor; [2019]
  Nyckelord :IFRS 15; residential developer; balance-sheet approach; revenue recognition; control; performance obligation; IFRS 15; balansorienterat synsätt; bostadsutvecklare; intäktsredovisning; prestationsåtagande; kontroll;

  Sammanfattning : The new revenue standard IFRS 15 came as a replacement for all previous revenue standards. The application of the standard has meant that certain industries have had a greater impact, where the real estate industry's sector of residential development is one of them. LÄS MER