Sökning: "brännbarhet"

Hittade 3 uppsatser innehållade ordet brännbarhet.

 1. 1. Är den standardiserade testmetoden för antändlighet av underlakan applicerbar på påslakan?

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Nadja Habib; Maja Leander; [2018]
  Nyckelord :Ignitability; combustibility; phosphate; duvet cover; safety requirement; cotton; test method; textile; detergent; Antändlighet; brännbarhet; fosfater; påslakan; säkerhetskrav; bomull; testmetod; textil; tvättmedel;

  Sammanfattning : Denna studie handlar om textila materials brännbarhet och antändlighet, framförallt bäddtextilier i bomull. Idag finns det lagkrav på att utföra antändlighetstester enligt SS- EN ISO 12952-1:2010 på bland annat fyllda bäddtextilier, till exempel täcke och kudde. LÄS MER

 2. 2. Brännbarhet – En studie om brännbarhetstester med konkalorimeter

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Brandingenjörsprogrammet; Lunds universitet/Avdelningen för Brandteknik; Lunds universitet/Avdelningen för Riskhantering och Samhällssäkerhet

  Författare :Pontus Bjuring Gerlich; [2012]
  Nyckelord :Brännbarhet; konkalorimeter; ISO 5660; ISO 1182; Medthermmätaren; Gunnersmätare; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : The purpose of this work was to find a scientific and comparable way to measure the heat release of materials with low heat release rate. The work focused on ISO 5660 and the cone calorimeter and how to improve this method and equipment. LÄS MER

 3. 3. Brännbarhet – En studie om brännbarhetstester med konkalorimeter

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för Brandteknik

  Författare :Pontus Bjuring Gerlich; [2011]
  Nyckelord :Heat release; cone calorimeter; ISO 5660; ISO 1182; Medtherm meters; Gunners meters; brännbarhet; konkalorimeter; Medthermmätare; Gunnersmätare; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : The purpose of this work was to find a scientific and comparable way to measure the heat release of materials with low heat release rate. The work focused on ISO 5660 and the cone calorimeter and how to improve this method and equipment. LÄS MER