Sökning: "brott dna"

Visar resultat 1 - 5 av 24 uppsatser innehållade orden brott dna.

 1. 1. Bör polisen få släktforska? En kritisk diskussion om polismyndighetens användning av kommersiella släktforskningsdatabaser i brottsutredningar

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Felicia Afsén; [2022]
  Nyckelord :Processrätt; EU-rätt; straffprocessrätt; släktforskning; DNA; Law and Political Science;

  Sammanfattning : De senaste åren har åtminstone två grova brottslingar kunnat dömas tack vare en ny utredningsmetod som prövats av amerikanska och den svenska polis-myndigheten. Metoden innebär att en detaljerad DNA-analys görs av ett spår från en brottsplats, och att resultatet jämförs med DNA som privatpersoner har skickat in till en kommersiell släktforskningsdatabas. LÄS MER

 2. 2. Optimization of DNA trace collection from firearms and effects of different gun handling scenarios

  Master-uppsats, Lunds universitet/Teknisk mikrobiologi

  Författare :Lisa Lindahl; [2022]
  Nyckelord :Forensic; DNA; DNA-recovery; Optimization of DNA-recovery; DNA-amount; firearms; guns; swabs; crimes; applied microbiology; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : More than 500 people die every day from gun violence worldwide. DNA traces may enable the identification of the shooter, but there is limited knowledge concerning where on firearms DNA can be found and how it got there. This project aimed to answer these questions as well as how the swab types and addition of detergents affect the DNA recovery. LÄS MER

 3. 3. Användning av DNA-släktforskningsdatabaser i brottsutredande syfte

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Kamile Rumsaite; [2021]
  Nyckelord :Straffrätt; Brottsutredning; DNA; Släktforskning; Proportionalitetsprincipen; Etik; Integritet; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Användningen av DNA-släktforskningsdatabaser i brottsutredande syfte är en nyfunnen utredningsmetod för svensk brottsbekämpande verksamhet. Utredningsmetoden innebär att gärningsmän kan spåras genom jämförelser mellan DNA-spår från brottsplatser och uppgifter i kommersiella släktforskningsdatabaser. LÄS MER

 4. 4. The ANKK1 Gene and its Possible Influence on Alcohol Use: : The Role of Victimization and Parent-Child Relationship

  Magister-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

  Författare :Isa Hedlund; [2020]
  Nyckelord :the ANKK1 gene; alcohol use; gene x environment interaction; the differential-susceptibility hypothesis; the biological-sensitivity- to-context thesis; ANKK1 genen; alkoholkonsumtion; gen x miljöinteraktion; differential-susceptibility hypothesis; biological-sensitivity- to-context thesis;

  Sammanfattning : Risky alcohol use increases the risk of certain crimes such as drunk driving, spousal abuse and fighting. Around 60% of an individual’s alcohol use is attributable to genetic influences, however little is known regarding the specific genes that are involved in increasing the risk of risky alcohol use. LÄS MER

 5. 5. Solljusinducerade hudskador och molekylära reparationssystem

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för biologisk grundutbildning

  Författare :Sanna Persson; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Ultraviolett (UV) strålning genererar fotodimerer i celler som leder till komplikationer med replikering och transkribering. Dessutom bidrar det också med DNA lesioner och brott. Förståelsen för hur de molekylära mekanismerna fungerar är av högsta vikt för att förhindra uppkomsten och bota hudsjukdomar som orsakats av UV-strålning. LÄS MER