Sökning: "bruka"

Visar resultat 1 - 5 av 226 uppsatser innehållade ordet bruka.

 1. 1. Förskolans arbete med läs och skrivutveckling : Förskollärares läs och skrivundervisning betraktad enligt en teoretisk modell i fyra delar

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

  Författare :Rebecca Emriksson; [2021]
  Nyckelord :Barns tidiga läs och skrivutveckling; Lukes Freebodys repertoarmodell; kodknäckande; textskapande; textbrukande; kritisk textanalys; sociokulturellt perspektiv;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka hur några förskollärare som undervisar i olika förskoleverksamheter beskriver att de främjar barns läs och skrivfärdigheter. Samtliga moment i studien tar sin utgångspunkt i Lukes & Freebodys repertoarmodell (1999) vilken delar praktikers stödjande arbete i fyra olika kategorier. LÄS MER

 2. 2. Lögner utan pardon: En undersökning av hur Nordfront brukar historien om Förintelsen

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Historiska institutionen; Lunds universitet/Historia

  Författare :Otto Toll; [2021]
  Nyckelord :Historiebruk; Icke-bruk av historia; Ideologiskt bruk av historia; Förintelsen; Förintelseförnekelse; Historierevisionism; History and Archaeology;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att undersöka hur bruket av historia kan ta sin form beroende på vilken historia som brukas och av vem som brukar den. Förintelseförnekelse är ett kontroversiellt att bruka historien på. Alla människor som har gått i svensk skola har någon gång hört om Förintelsen och dess konsekvenser. LÄS MER

 3. 3. VÅLD- ETT NÖDVÄNDIGT ONT FÖR LAGENS LÅNGA ARM? En kvalitativ intervjustudie om polisstudenters syn på våld och kön utifrån egna erfarenheter och upplevelser

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Anna Stina Falk; [2020-09-21]
  Nyckelord :Våldsuppfattning; Polisstudent; Att göra kön; Omsorgsetik;

  Sammanfattning : Denna kandidatuppsatsen ämnar att lyfta polisstudenters upplevelser när det kommer till egenskaper/förmågor, våld och kvinnligt/manligt. Fokuset ligger på våldsanvändning, dels för att detta är unikt för polisyrket, samt för att våld i tidigare forskning har ansetts vara en skiljelinje mellan könen. LÄS MER

 4. 4. Realtidsenergi : Ett designkoncept som möjliggör avläsning av elförbrukning i realtid

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle; Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Henrik Hagström; Victor Johansson; [2020]
  Nyckelord :Teknisk design; Användarcentrerad design; Ergonomi; Semiotik; Energiavläsning; Elmätare; Installation; Gateway;

  Sammanfattning : A society in which people are becoming all the more environmentally conscious regarding their consumption in conjunction with technical advances constitute two major building blocks for better future conditions. The following work aligns with this thought in concern to improving already existing technology, more specifically in connection to how people view their electricity consumption in real time. LÄS MER

 5. 5. Stadsdelshus Panorama

  Kandidat-uppsats, KTH/Arkitektur

  Författare :Oskar Lidö; [2020]
  Nyckelord :stadsdelshus; limträ; glulam; offentlig; demokratisk;

  Sammanfattning : Vad är en offentlig plats? Vad är en demokratisk plats? Intentionen med detta förslag för ett nytt stadsdelshus i Spånga-Tensta är att skapa en plats som både tematiskt och faktiskt är tillgänglig de som ska bruka den. Panorama stadsdelshus är en byggnad som speglar relationerna mellan medborgaren och staten, och mellan medborgare och medborgare. LÄS MER