Sökning: "c uppsats ensamkommande flyktingbarn"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden c uppsats ensamkommande flyktingbarn.

 1. 1. En väntan i väntrummet, väntan på beslut och bristande budbärare : Makten mellan Migrationsverket och ensamkommande flyktingbarn

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete; Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Rebecca Johansson; Dajana Sabljak; [2016]
  Nyckelord :Unaccompanied minors; power.; Ensamkommande flyktingbarn; bemötande; makt;

  Sammanfattning : Denna c-uppsats syftar att genom kvalitativ metod undersöka hur ensamkommande flyktingbarn upplever sig bli bemötta från Migrationsverket ur ett maktperspektiv. Till grund för denna uppsats ligger fyra intervjuer som analyserats med hjälp av kvalitativ innehållsanalys, tidigare forskning och maktperspektiv. LÄS MER

 2. 2. “Utrymmet är mycket begränsat” - ensamkommande flyktingbarn och Dublinförordningen

  C-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Cecilia Lindberg Wanselius; Kristina Lyckberg; [2010-04-22]
  Nyckelord :Ensamkommande flyktingbarn; Dublinförordningen; Barnkonventionen; asyl;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att undersöka vilka möjligheter det finns för ensamkommande flyktingbarn, som sökt asyl i Sverige men som omfattas av Dublinförordningens bestämmelser, att få sin asylansökan prövad här. Syftet är också att undersöka huruvida Sverige, när vi följer Dublinförordningens bestämmelser i hanteringen av asylärenden rörande ensamkommande flyktingbarn, fullföljer de åtaganden vi förbundit oss till genom ratificeringen av Barnkonventionen. LÄS MER

 3. 3. Flykt från en verklighet till en annan : En jämförelse av rutiner mellan fyra boenden för ensamkommande flyktingbarn

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Akademin för juridik, psykologi och socialt arbete; Örebro universitet/Akademin för juridik, psykologi och socialt arbete

  Författare :Sofie Ragnarsson; Sandra Brask; [2009]
  Nyckelord :unaccompanied refugee children; adolescents; youth hostels; routines; ensamkommande flyktingbarn; ungdomsboenden; rutiner;

  Sammanfattning : Titel:               FLYKT FRÅN EN VERKLIGHET TILL EN ANNAN. EN JÄMFÖRELSE AV RUTINER MELLAN FYRA BOENDEN FÖR ENSAMKOMMANDE FLYKTINGBARN    Författare:      Brask, Sandra Ragnarsson, Sofie Handledare:    Drugge, Gunnel   Örebro universitet Akademin för juridik, psykologi och socialt arbete Socionomprogrammet Socialt arbete 21-40 poäng C-uppsats, 15 poäng Ht 2009         Sammanfattning Under 2008 kom 1510 flyktingbarn och ungdomar till Sverige utan vårdnadshavare. LÄS MER