Sökning: "close family"

Visar resultat 1 - 5 av 362 uppsatser innehållade orden close family.

 1. 1. The Balancing Act of Disclosure: Experiences of Stigma and Resistance Among Men Who Sell Sex to Men

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Linda Laura Palhamn; [2019-02-13]
  Nyckelord :Disclosure; MSW male sex work ; stigma; and resistance;

  Sammanfattning : Little attention has been given in previous research to disclosure about sex work and even lessto men’s experience of disclosure about selling sex. There is a lack of understanding of thechoices behind disclosure and how men who have experiences of selling sex use disclosure. LÄS MER

 2. 2. Polisen som en känslokameleont - En intervjustudie om emotionellt arbete inom polismyndigheten

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Sociologiska institutionen; Lunds universitet/Sociologi

  Författare :Nicole Larsson; [2019]
  Nyckelord :Key words: police; emotion management; emotional adaptation; feeling rules; deep acting; surface acting and emotional dissonance.; Social Sciences;

  Sammanfattning : This study is based on six interviews with a mixture of female and male police officers regarding their emotional labour. The purpose of the study has been to examine how the police handle their emotions, as well as account for experienced differences between feelings that arise at meetings with perpetrators or crime victims. LÄS MER

 3. 3. ADHD ur ett föräldraperspektiv : Hur påverkar ett barns ADHD barnets föräldrar

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Johan Badenfelt; [2019]
  Nyckelord :Family Parents ADHD diagnosis Family support Care; Social Sciences;

  Sammanfattning : The purpose of this paper is to find out how parents are affected by the child’s Attention Deficit Disorder (ADHD). In order to investigate, interviews have been conducted with parents with one or more child diagnosed with ADHD to find out about their general well-being as well as if they are receiving the proper support. LÄS MER

 4. 4. Care workers’ views on social support for older people in Sweden

  Master-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Aniceta Chua; [2019]
  Nyckelord :older people; care workers; institutional care; home-based care; social support; Sweden;

  Sammanfattning : This study seeks the views of care workers working with older people about what impact social support resources has on the living conditions of older people. Social support was conceptualised in the study as support received from family members or close friends of the older people. LÄS MER

 5. 5. ”Vi tar en dag i taget” : Anhörigas upplevelse av att stödja en närstående under ett cancerförlopp.

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Rebecca Davidsson; Annika Johansson; [2019]
  Nyckelord :Blogs; Content analysis; Orem; Relative supporters; Anhörigstödjare; Bloggar; Innehållsanalys; Orem;

  Sammanfattning : Bakgrund: Anhöriga är personer inom familjen eller en nära släkting som stödjer eller vårdar en närstående, som i detta sammanhang syftar till patienten. Tidigare forskning beskriver att sjuksköterskan upplever att de ger olika sorters stöd till anhöriga och patienten under ett cancerförlopp vilket kan vara utmanande. LÄS MER