Sökning: "close family"

Visar resultat 1 - 5 av 409 uppsatser innehållade orden close family.

 1. 1. Från partitur till skiva - Att spela in LYRC Orchestras stråksektion

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Högskolan för scen och musik

  Författare :Anna Ljungberg; [2020-06-26]
  Nyckelord :inspelning; studio; stråk; stråkorkester; orkester; kompositör; genreöverskridande; self-made; Symfonisk Partyfunk; LYRC Orchestra; klassisk utbildning;

  Sammanfattning : This paper seeks to answer the question: “How does one mic, record and process string instruments in anon- classical recording, and where the end product is a soundscape not typically associated with thestringed instrument family?” A few unique challenges were dealt with along the way: How to track the stringsection, that relies heavily on the acoustics of a given room, very close in order to maximize control oversounds in post- production without losing to much of the characteristics of the instrument. Whatmicrophone positions create the ideal sound? My solutions to these challenges is the main body of text inthis paper, and my findings can be summarized as follows: overhead micing each violin and viola with largediaphram condenser microphone, micing close to the bridge with a large condenser microphone for thecelli, and in post production relying quite heavily on the audio from the room microphone captured withboth small- and large-diaphragm condenser microphones. LÄS MER

 2. 2. ”Allrakieraste mit lila hierta” : Känslouttryck, sensibilitet och skildringar i Jon Stålhammars brev till hustrun Sophia Drake åren 1701, 1705 och 1708

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

  Författare :Niklas Erlandsson; [2020]
  Nyckelord :17th-century; letter analysis; history of emotions; emotional history; emotional regimes.; 1700-talet; brevanalys; känslohistoria; emotionshistoria; emotional regimes.;

  Sammanfattning : Written within the context of a volatile war-torn landscape, Jon Stålhammar’s letters contain a cluster of emotional expressions, sentiments, grieves, and ails expressed with remarkable felicity and which are colored by his inherently rustic and pragmatic personality to boot. The letters of Jon Stålhammar accommodate a multitude of themes encompassing his family, the war, his deplorable living conditions, and a substantial hope for peace and to reunite with his wife and children. LÄS MER

 3. 3. Kriminalitetens drivkrafter : En kvalitativ studie om före detta kriminellas uppfattningar och upplevelser av kriminalitetens drivkrafter

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Adem Ajan; [2020]
  Nyckelord :Social work; Criminality; Motivations; Ex. criminals; KRIS; Socialt arbete; Kriminalitet; Drivkrafter; Före detta kriminella; KRIS;

  Sammanfattning : I denna C-uppsats har jag studerat de bakomliggande, bevarande och kriminellt livsstilsrelaterade drivkrafterna till kriminalitet. Ungdomar är allt oftare iblandade i grov kriminalitet och därför tyckte jag det var viktigt att studera varför ungdomar börjar begå brott och varför de hamnar i kriminalitet. LÄS MER

 4. 4. ”Mina kontakter är min största rikedom” Nätverkets betydelse för inträdet på den svenska arbetsmarknaden av invandrarna från forna Jugoslavien

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Safeta Memić; [2020]
  Nyckelord :nätverk; socialt kapital; invandrare; forna Jugoslavien; arbetsmarknad;

  Sammanfattning : Människor från forna Jugoslavien har invandrat till Sverige sedan 1960-talet och de gör det även idag. Under dessa 60 år har dessa invandrare byggt upp sina liv i Sverige och skapat olika föreningar, caféer, frisörsalonger, radio med mera för att kunna behålla en del av sina gamla liv och umgås med sina landsmän. LÄS MER

 5. 5. Taking care of the old--Sustainable Aging Community

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för arkitektur och byggd miljö

  Författare :Siyu Lu; [2020]
  Nyckelord :Aging friendly; Co-living; Multi-generation; Sustainable urban design; Xiangmen; Suzhou ancient city; China.; Arts and Architecture;

  Sammanfattning : According to researches, China is aging faster than any other country in history. Meanwhile, China has been a country with a close-family-ties-tradition for over thousand years. However, as the family structures are getting smaller, people’s lifestyle is also changing over time. LÄS MER