Sökning: "cognitive science"

Visar resultat 1 - 5 av 301 uppsatser innehållade orden cognitive science.

 1. 1. Frigör den outnyttjade potentialen! – en kvalitativ studie om möjligheterna att etablera ett kollaborativt forskningsfält mellan neurovetenskap, psykologi och pedagogik

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

  Författare :Anders Lidvall; Henrik von Mentzer; [2021-07-06]
  Nyckelord :Pedagogisk neurovetenskap; educational neuroscience; tvärvetenskapligt samarbete; lärande; undervisning; kognitionsvetenskap; forskningsfält; pedagogik; psykologi; neurovetenskap.;

  Sammanfattning : According to Swedish school authorities and the Education Act all education should be basedon science and proven experience (Skolverket, 2020). Scientific based means that knowledgefrom scientific studies should be a starting point when schools plan, conduct and evaluate theiroperations. LÄS MER

 2. 2. Rollen av det poetiska språket i "Den Nya Vetenskapen" av Giambattista Vico

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion

  Författare :Maresca Massimo; [2021-07-05]
  Nyckelord :kropp; retorik; Vico; sensus communis; metafor; repetition;

  Sammanfattning : In the seventeenth century the Italian rhetorician Giambattista Vico imagined the history of human civilization in his major work The New Science. He conceived the progression of humanity from barbarism along the way towards the construction of a self-conscious mind, the highest and final achievement of human development. LÄS MER

 3. 3. Värdegrund genom sci-fi : En didaktisk analys av fyra science fiction-noveller med utgångspunkt i gymnasieskolans värdegrund

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för kultur- och medievetenskaper

  Författare :Linnéa Fällman; [2021]
  Nyckelord :cognitive estrangement; hermeneutik; kognitiv främmandegöring;

  Sammanfattning : The aim of this essay is to explore the possibilities of using science fiction short stories when discussing the morals and values prescribed by the Swedish curriculum for upper secondary level. The two main focus points are pinpointing the ways in which the four short stories depict cognitive estrangement, and examining how these elements of cognitive estrangement aid in the use of these stories in the classroom. LÄS MER

 4. 4. Kognitiv utveckling av en kontrollpanel : - Styrning av ett multifunktionellt arbetsbord för den grafiska industrin

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Elin Rundqvist; [2021]
  Nyckelord :Kognitiv ergonomi; produktutveckling; ergonomi; ergonomisk undersökning;

  Sammanfattning : I denna rapport presenteras projektfaserna som gjordes under projektet Ergonomisk utveckling av en kontrollpanel -Styrning av ett multifunktionellt arbetsbord till för den grafiska industrin. Projektet startades i samråd med kursen Examensarbete, MSGC12, och gavs vid fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap på Karlstads universitet. LÄS MER

 5. 5. The Discourse of Violence, Persecution of Sexual Culture and Criminal Convictions of Sadomasochism

  Master-uppsats, Lunds universitet/Graduate School; Lunds universitet/Master of Science in Development Studies; Lunds universitet/Master of Science in Social Studies of Gender

  Författare :Suet Fung Tsang; [2021]
  Nyckelord :politics of sexual consent; sexual culture and norms; sadomasochism; critical discourse analysis; sexual rights and implementation of social justice; Social Sciences;

  Sammanfattning : How sexual consent is evidence and operationalised in criminal courts affect not only sexual rights but also the implementation of social justice. While sexual consent is regarded as a protocol of agreement in vernacular practices, the legal definition is seemingly more complicated than a mutual agreement. LÄS MER