Sökning: "copingresurser"

Visar resultat 1 - 5 av 16 uppsatser innehållade ordet copingresurser.

 1. 1. Kan coping och passion påverka risken att drabbas av en idrottsskada? : Ett psykologiskt perspektiv på idrottsskador inom artistisk gymnastik

  Kandidat-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Alitze Fransson; [2019]
  Nyckelord :tränarlänkgymnastik;

  Sammanfattning : Syfte och frågeställningar: Studiens syfte var att undersöka hur passion och copingresurser påverkar uppkomsten av såväl överbelastningsskador som traumatiska skador inom artistisk gymnastik. De specifika frågeställningarna var: - Finns det ett samband mellan självskattad passion, copingresurser och uppkomsten av överbelastningsskador och traumatiska skador inom artistisk gymnastik?   - Finns det skillnader i detta samband mellan män och kvinnor? Metod: I studien användes  en kvantitativ metod i form av en webbenkät. LÄS MER

 2. 2. "Om inte jag är i hallen, vem är jag då?" : En kvalitativ studie om före detta elithandbollsspelares upplevelser av karriärövergångar och dubbla karriärer

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Lotta Kulju; [2019]
  Nyckelord :coping resources; elite sports; handball; sports identity; career transition model; copingresurser; elitidrott; handboll; idrottsidentitet; karriärövergångsmodellen;

  Sammanfattning : Att som elitidrottare gå från ett liv där man i stort sett ägnat varje dag åt sin idrott och i bästa fall kunnat livnära sig på den till att det en dag tar slut innebär en stor omställning för de flesta idrottare. I tidigare studier beskrivs omställningen vid karriärövergången som något av det svåraste idrottare varit med om. LÄS MER

 3. 3. Ledarskapets intelligens, empati, stress och resurser att bemästra stress hos personer i chefsposition

  Kandidat-uppsats, Högskolan Väst/Avdelningen för psykologi, pedagogik och sociologi; Högskolan Väst/Avdelningen för psykologi, pedagogik och sociologi

  Författare :Angela Hallberg; Sandra Skog; [2018]
  Nyckelord :Emotional intelligence; spiritual intelligence; rational intelligence; leader; manager; stress; coping resources; empathy; human leadership; leadership intelligence; Emotionell intelligens; själslig intelligens; rationell intelligens; ledare; chef; stress; copingresurser; empati; medmänskligt ledarskap; ledarskapets intelligens;

  Sammanfattning : En person i chefsposition har en viktig roll både gentemot företaget och sina medarbetare. Ronthys teori (2006, 2013) syftar till att belysa hennes syn på begreppet "ledarskapets intelligens" som består av: emotionell intelligens (EQ), rationell intelligens (RQ) och själslig intelligens (SQ). LÄS MER

 4. 4. Patienters erfarenheter efter hjärtinfarkt och deras åsikter om vad som kan förbättras i sjuksköterskans arbete för att främja återhämtningen : En litteraturstudie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap; Högskolan i Gävle/Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap

  Författare :Sara Markusson; Jessica Ebervall; [2015]
  Nyckelord :Myocardial infarction; Nursing; Quality of life; Rehabilitation; Patients education.; Hjärtinfarkt; omvårdnad; livskvalitet; rehabilitering; patientinformation.;

  Sammanfattning : SammanfattningBakgrundFör att kunna tillfriskna och återhämta sig efter en hjärtinfarkt så bör patienten göra en livsstilsförändring. Det är därför är det viktigt att sjuksköterskor får vetskap om, får material och resurser för att kunna hjälpa och stärka patienten med dennes copingresurser. LÄS MER

 5. 5. "Att orka vara själavårdare" : En jämförande studie av copingresurser i pastoralkliniskt och kontextuellt själavårdsparadigm.

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Religionspsykologi

  Författare :Maria Sjöberg; [2015]
  Nyckelord :pastoral care; pastoral clinical paradigm; contextual paradigm; coping resources;

  Sammanfattning : This study aims to find coping resources in two different paradigms of pastoral care using coping theory from the psychology of religion. The intention is to find coping resources that are functional coping strategies to help priests and chaplains in their work with pastoral care. LÄS MER