Sökning: "dåliga projekt"

Visar resultat 1 - 5 av 51 uppsatser innehållade orden dåliga projekt.

 1. 1. Anomaly Detection on Embedded Sensor Processing Platform

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Yichen Cao; [2021]
  Nyckelord :Anomaly Detection; ARIMA; STL; LSTM; VAR; Avvikelsedetektion; ARIMA; STL; LSTM; VAR;

  Sammanfattning : Embedded platforms are often used as a sensor data processing node to collect data and transmit the data to the remote server. Due to the poor performance and power limitation, data processing was often left to the remote server. LÄS MER

 2. 2. “En grej till som ska göras” : en intervjustudie med pedagoger och specialpedagoger om ett utvecklingsprojekt i skolan

  Magister-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning; Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning

  Författare :Charlotte Spjuth Landgren; Kristina Nilsson; [2020]
  Nyckelord :development work; hindrance; Institutional theory; Learning organization; school development; special educational needs teacher; success factors; Institutionell teori; Lärande i organisationer; hinder; framgångsfaktorer; skolutveckling; specialpedagog; utvecklingsarbete;

  Sammanfattning : Examensarbetet syftar till att bidra med kunskap kring vilka framgångsfaktorer och hinder det kan finnas vid utvecklingsprojekt i skolor och hur resultatet av ett projekt kan upplevas av pedagogerna. Syftet är även att undersöka på vilket sätt specialpedagogerna varit delaktiga i utvecklingsprojektet. LÄS MER

 3. 3. Mineralogisk-mineralkemisk karakterisering av Nb-Ta-förande associationer från Kolsvapegmatiten, Bergslagen

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Författare :Andreas Viitamäki; [2020]
  Nyckelord :Columbite; samarskite; Kolsva; granitic pegmatite; NYF-type; Y; REE; U; Th - Nb; Ta; Ti -oxides; SEM-EDS; XRD; Kolumbit; samarskit; Kolsva; granitpegmatiter; NYF-typ; Y; REE; U; Th - Nb; Ta; Ti -oxider; SEM-EDS; XRD;

  Sammanfattning : De två kemiskt nära besläktade metallerna niob (Nb) och tantal (Ta) räknas av Europakommissionen som kritiska råmaterial. Detta på grund av en kraftigt ökad efterfrågan och en geografiskt koncentrerad global produktion av dem. LÄS MER

 4. 4. Degradation of model biomedical Mg alloys in aqueous media

  Master-uppsats, Lunds universitet/Materialteknik

  Författare :Max Viklund; [2020]
  Nyckelord :Magnesium; alloys; bio-materials; implants; corrosion; isothermal calorimetry; Technology and Engineering; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : This project investigates the influence of alloying elements, heat treatment and corrosion medium on the corrosion rates of three magnesium alloys Mg-5Zn, Mg0.27Ca, and Mg-0.27Ca-5Zn for use in bio-medical applications. LÄS MER

 5. 5. Ingen ska gå till jobbet med klump i magen : Kvalitativ studie om chefer inom socilatjänsten

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Aida Ibragic; [2019]
  Nyckelord :Working enviroment; leaders; socialwork; arbetsmiljö; chefer; socialtjänst;

  Sammanfattning : Mental ill-health is a common cause of today's sick leave and the World Health Organization predicts that mental illness will be the leading cause of sick leave in the world by 2030. In this essay I examined how the municipality X invested in a project on health promotion and mental ill-health for all leaders and politicians with the aim of reducing sick leave and staff turnover throughout the municipality. LÄS MER