Sökning: "desktop-first"

Hittade 5 uppsatser innehållade ordet desktop-first.

 1. 1. Utvärdering av responsiva front-end ramverk och renderingstekniker : En studie med mätningar av svarstider på olika plattformar

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Emma Johansson; [2016]
  Nyckelord :framework; mobile-first; desktop-first; client; server; responsive web design; responsiv webbdesign; front-end ramverk; svarstider; klientrendering; serverrendering; mobile-first; desktop-first; mobilanvändaren; klienten; servern;

  Sammanfattning : För att spara tid och ändå få en responsiv webbplats, kan med fördel ett responsivt front-end ramverk användas. Ett responsivt front-end ramverk kan använda olika angreppssätt: desktop-first och mobile-first. LÄS MER

 2. 2. Mobile first design vs. desktop first design : En jämförelse av en prototyp och en befintlig webbplats ur ett användbarhetsperspektiv

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

  Författare :Emma Tegström; [2014]
  Nyckelord :Mobile first design; desktop first design; usability; effectiveness; efficiency; satisfaction; Mobile first design; desktop first design; användbarhet; kraftfullhet; effektivitet; tillfredställelse;

  Sammanfattning : Detta examensarbete har haft till syfte att åskådliggöra eventuella skillnader och/eller likheter i den upplevda användbarheten vid användandet av en webbplats skapad via mobile first design och desktop first design. Målsättningen med examensarbetet har varit att ta fram en hifi-prototyp, skapad utifrån mobile first design, som visualiserade ett designförslag för flygfotoföretaget HimlaFotos startsida. LÄS MER

 3. 3. Adaptiva gränssnitt: Desktop-first vs Mobile-first : En jämförelse av två strategier för att skapa adaptiva gränssnitt för webben

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för informatik; Umeå universitet/Institutionen för informatik; Umeå universitet/Institutionen för informatik

  Författare :Tobias Törnros; Johan Nilsson; Mattias Robertsson; [2014]
  Nyckelord :desktop-first; mobile-first; adaptive user interfaces; responsive web design; webdesign; adaptiva gränssnitt; webbdesign;

  Sammanfattning : In recent years the development of mobile devices has made great progress and today they account for a large proportion of the internet usage. This trend poses new demands on web developers as more companies and product owners want to customize their services and products for this new market. LÄS MER

 4. 4. Developing a responsive mobile-first design guide for e-commerce with the users in focus

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskapTekniska högskolan; Linköpings universitet/Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskapTekniska högskolan

  Författare :Mathias Aktan; Ulf Wirén-Hallqvist; [2014]
  Nyckelord :usability; design guide; e-commerce; responsive design; html5; css3; sass; human centered design; m-commerce; trust; mobile first; desktop first; user value; user experience; Progressive enhancement; Graceful degradation;

  Sammanfattning : Mobile e-commerce is an increasing trend. Still, many sales sites are not adapted to mobile interfaces. Important factors in the design of successful e-commerce applications are trust, high quality graphics, and easy navigation. LÄS MER

 5. 5. Mobile-first eller Desktop-first, en studie av utvecklingslösningar för responsiv web design

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Eduardo Castaneda; [2013]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The thesis analyzes two different approaches towards responsive web design, Mobile-first and Desktop-first. Responsive web design is a concept for websites whose design is customised based on the screen size. LÄS MER