Sökning: "diabetes sjuksköterska roll"

Visar resultat 1 - 5 av 63 uppsatser innehållade orden diabetes sjuksköterska roll.

 1. 1. Personers erfarenheter och upplevelser av kost och motionsförändringar vid diabetes mellitus typ – 2 : - En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/Hälsohögskolan

  Författare :Sanna Torfi; Jennifer Sauma; [2023]
  Nyckelord :DMT2; Egenvård; Motivation; Närstående; Sjuksköterska; Stöd;

  Sammanfattning : Bakgrund: Diabetes mellitus typ – 2 är ett kroniskt tillstånd som ökar världen över. Tillståndet kan drabba personer i olika åldrar. Sjuksköterskan har en betydande roll i personens egenvård i relation till kost- och motionsförändringar vid diabetes mellitus typ – 2. LÄS MER

 2. 2. Sjuksköterskans upplevelse av egenvården hos patienter med typ 2 diabetes : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Marie Cederschiöld högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Yasmin Iich; Saryuna Zhamsaranova; [2023]
  Nyckelord :Type 2 diabetes; Nurse; Self-management; Experience; Diabetes typ 2; Sjuksköterska; Egenvård; Upplevelse;

  Sammanfattning : Bakgrund: Den kroniska sjukdomen typ 2 diabetes är en sjukdom äldre och yngre insjuknar i och där allvarliga konsekvenser och höga kostnader för samhället medföljer. För att minska framtida komplikationer hjälper det att ta till sig egenvård och detta är möjligt med hjälp av en sjuksköterska. LÄS MER

 3. 3. Personernas upplevelser av att leva med diabetes mellitus

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för vårdvetenskap

  Författare :Roqaya Abrahimi; Anastasiia Chekomasova; [2023]
  Nyckelord :Diabetes mellitus; Experiences; Persons; Self-care.; Diabetes mellitus; Egenvård; Personer; Upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund: Diabetes mellitus är en kronisk metabolisk sjukdom som har ökat från 108 miljoner till 422 miljoner fall under år 1980-2014. Sjukdomen orsakas av förhöjda nivåer av glukos i blodbanan relaterade till insulinbrist eller insulinresistenta vävnadsceller. LÄS MER

 4. 4. Patienters upplevelser av stöd från sjuksköterskan vid diabetes mellitus typ 2 : En kvalitativ litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Elin Andersson; Carolina Härnehed; [2023]
  Nyckelord :Diabetes mellitus type 2; experience; information; nurse; support; Diabetes mellitus typ 2; information; sjuksköterska; stöd; upplevelse;

  Sammanfattning : Bakgrund: Diabetes mellitus typ 2 är en kronisk sjukdom som främst drabbar äldre människor men som numera kryper neråt i åldrarna. I samband med sjukdomen är kroppens förmåga att producera insulin nedsatt. Diabetes mellitus typ 2 kräver livsstilsanpassningar och stöd från sjuksköterskan för att hantera sjukdomen. LÄS MER

 5. 5. Experiences of self-care in persons with type 2 Diabetes Mellitus : A literature study

  Kandidat-uppsats, Röda Korsets Högskola

  Författare :Sharmin Khan; Max Franzén Rojas; [2022]
  Nyckelord :Type 2 diabetes mellitus; Self-care; Nursing care; Experience; Nurse s role; Self-management; Person centered care; Diabetes education; Lifestyle; Typ 2 diabetes mellitus; Egenvård; Omvårdnad; Upplevelser; Sjuksköterskans roll; Självhantering; Personcentrerad vård; Diabetesutbildningar; Livsstil;

  Sammanfattning : Background: One of the most prevalent diseases in the world, type 2 diabetes mellitus is rising every year. Self-care refers to controlling one's own illness to prevent future complications. LÄS MER