Sökning: "dialect"

Visar resultat 1 - 5 av 108 uppsatser innehållade ordet dialect.

 1. 1. Lyssnarförståelighet avseende tal från barn med avvikande tal – effekter av dialekt och uppspelningsmedium

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

  Författare :Emil Brynte; [2021-02-03]
  Nyckelord :Förståelighet; barn; tal- och språkstörning; dialekt; uppspelningsmedium.; Intelligibility; children; speech sound disorder SSD ; dialect; presentation mode;

  Sammanfattning : The purpose of this study was to investigate how two different factors can affect the result on assessment of intelligibility. One research question examined whether dialect of speakers and listeners affected intelligibility. Another research question examined whether differences in listener intelligibility existed for audio or video medium. LÄS MER

 2. 2. Dialekters varumärkespersonlighet i marknadskommunikation

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Torbjörn Grahn; Rut Sigvardsson; Aleksandar Bosevski; [2021]
  Nyckelord :Dialekter; Varumärkespersonlighet; “A new measure of Brand Personality”; “Matchedguise Technique”; Marknadskommunikation; Business and Economics;

  Sammanfattning : Examensarbetets titel: Dialekters varumärkespersonlighet i marknadskommunikation Syfte: Syftet med denna studie är att undersöka eventuella skillnader i mottagares uppfattning av dialekter med stöd i existerande teori om varumärkespersonlighet. Teoretiska perspektiv: Den teoretiska referensramen i studien utgörs av tre större delar. LÄS MER

 3. 3. Promblemas de traslación de Emil i Lönneberga de Astrid Lindgren en la traducción al español

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Spanska

  Författare :Susanne Bjurestig; [2021]
  Nyckelord :Palabras clave: traducción; nombres propios; topónimos; palabras de alimentos; cultural; dialecto; antiguo; rural; estrategias de traducción; pérdidas culturales Key words: translation; proper names; toponyms; words for food; dialect; old; strategies for translation; cultural loss; Languages and Literatures;

  Sammanfattning : Resumen en español El propósito de este estudio es comparar el cuento sobre Emil i Lönneberga de Astrid Lindgren con la traducción, Miguel el travieso de Marina Escanilla. El cuento elegido contiene muchos elementos culturales, los cuales son difíciles de traducir. LÄS MER

 4. 4. A study of bai and tai : A sociolinguistic variation study of the sentence-final particles bai and tai used in the Fukuoka dialect.

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Japanska

  Författare :Gabriel Levander; [2020]
  Nyckelord :Japan; dialect; particles;

  Sammanfattning : This paper investigated the difference of usage of the sentence-final particles of bai and tai that are used in the Fukuoka dialect from a sociolinguistic variation study perspective. Social factors such as age, gender and social network were gathered through a survey, in which the results were analyzed, and patterns identified. LÄS MER

 5. 5. Attityder till svenska dialekter : En studie om modersmålstalare respektive andraspråkstalare av det svenska språket och deras attityder till åtta svenska utjämnade dialekter

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Institutionen för språk, litteratur och interkultur (from 2013)

  Författare :Philip Ekman; [2020]
  Nyckelord :Svenska dialekter; attityder; solidaritet; status; andraspråkstalare; modersmålstalare;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to investigate if there are similarities and/or differences between second language speakers and native speakers of the Swedish language and their attitudes to Swedish dialects, both from a general and specific perspective. Regarding the specific dialects, there are eight of them, and these are the following: norrländska, värmländska, gotländska, dalmål, skånska, Finish Swedish accent, stockholmska and göteborgska. LÄS MER