Sökning: "digital aktivism"

Visar resultat 1 - 5 av 18 uppsatser innehållade orden digital aktivism.

 1. 1. THE GUYS WHO DON’T FIT IN THE BOX - En kvalitativ studie om hur icke-vita personer framställs på kroppsaktivistiska konton på Instagram

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Husam Katileh; [2021-07-01]
  Nyckelord :Kroppsaktivism; fettaktivism; digital aktivism; marginaliserade grupper; sociala medier; Instagram;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med studien är att undersöka hur kroppsaktivistiska rörelserrepresenterar icke-vita personer på Instagram, och ifall detta utmanar dedominanta maktstrukturerna eller inteTeori: Intersektionalitet, kritisk diskursanalysMetod: Kvalitativ innehållsanalysMaterial: Inlägg på Instagram från fyra olika kroppsaktivistiska kontonResultat: Resultatet visar att icke-vita personer ofta framställs som ett koncept eller ettobjekt som representerar något annat. I några fall framställs de som individeroch då läggs fokuset på deras individuella berättelser som speglar denmarginaliseringen och det förtrycket de utsätts för. LÄS MER

 2. 2. Bakom cancelkulturen: En kvantitativ studie om intentionen att delta i cancelkultur från ett kommunikativt perspektiv

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för strategisk kommunikation

  Författare :Ida Karlsson; Emma Alquier; [2021]
  Nyckelord :cancelkultur; teorin om planerat beteende; TpB; personligt varumärke; sociala medier; digital aktivism; cancel culture; theory of planned behavior; personal branding; social media; digital activism; Social Sciences;

  Sammanfattning : Studien syftar till att undersöka vad som ligger bakom en individs intention att delta i den form av digital aktivism som kommit att kallas för cancelkultur. Vidare undersöks hur teorier om personlig varumärkeskommunikation kan bidra till att förklara denna intention. LÄS MER

 3. 3. “We’re not selling” : En studie av r/wallstreetbets

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media

  Författare :Daniel Ebeid; Ida Hellgren; [2021]
  Nyckelord :Digital aktivism; GameStop; kultur; Wallstreetbets; connective action; representation;

  Sammanfattning : In the beginning of 2021, the stock of strained and heavily shorted company GameStop rose by almost 2,000 percent. The meteoric rise was caused after users of the subreddit r/wallstreetbets mobilized to buy up stock of the business, hoping that short- sellers would be forced to close their positions, leading to further upside. LÄS MER

 4. 4. Digital aktivism : En kvalitativ studie om hur ungdomar uppfattar aktivism på sociala medier

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Media- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Halima Hussein; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Detta arbete handlar om digital aktivism och uppfattningen om detta ur unga användares perspektiv. Studien diskuterar utvecklingen av aktivism i en digitaliserad värld och hur ungdomar, som anses var en stor grupp inom digitala medier, reagerar på detta fenomen. LÄS MER

 5. 5. Racism is Not Getting Worse, it's Getting Tweeted. : A study of the impact of non-verbal cues in hashtag activism. Which emojis correlates with #blacklivesmatter and #alllivesmatter?

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Elin Erlandsson; Nora Kristoffersson; [2021]
  Nyckelord :#blacklivesmatter; #alllivesmatter; BLM; ALM; Emojis; Twitter; Hashtag Activism; CMC; Racial injustices; Senti Strength; Digital Communication; Semiotics; #blacklivesmatter; #alllivesmatter; BLM; ALM; Emojis; Twitter; Hashtag Aktivism; CMC; Rasism; Senti Strength; Digital Kommunikation; Semiotik;

  Sammanfattning : Scholars are often studying emojis as pure visual elements or as essential textual parts. Theories in this study bridge these subfields and examine emojis in both fields. This bridging understanding of emojis is applied to hashtag activism in the discursive Black Lives Matter debate to increase the comprehension of the impact of emojis. LÄS MER