Sökning: "direktavkastningskrav"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade ordet direktavkastningskrav.

 1. 1. Can difference in yield be justified?

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Hjalmar Åhman; Sebastian Petersson; [2019]
  Nyckelord :Risk; yield; vacancies; default risk; real estate housing;

  Sammanfattning : Svensk fastighetsmarknad blomstrar med anledning av rekordlåga räntor, bostadsbrist och näst intill inga vakanser. De låga räntorna har lett till att fler tar sig an fastighetsmarknaden, samtidigt som den nämnda bostadsbristen kan tänkas öka incitamenten att investera i fastigheter. LÄS MER

 2. 2. Dagens kommersiella fastighetsmarknad : En studie av branschen och dess riskfaktorers påverkan på delmarknaderna kontor och butik i Stockholm CBD

  Kandidat-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande; KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :My Almgren; Charlotte Mörkeberg; [2018]
  Nyckelord :Commercial Real Estate Market; Risk; Business Cycle; Interest Rate; Rental Revenue; Yield; Kommersiell fastighetsmarknad; risker; konjunktur; räntenivå; hyresutveckling; direktavkastningskrav;

  Sammanfattning : Hyresmarknaden för lokaler i Stockholm CBD har de senaste åren präglats av en hög efterfrågan, svagt ökande utbud och en stark hyresutveckling till följd av en stadig BNP-tillväxt i Sverige. Vi har historiskt sett mycket låga räntor och direktavkastningskrav. LÄS MER

 3. 3. How to identify downturns within an office submarke : A quantitative time series analysis of Stockholm CBD

  Master-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Jacob Palmquist; [2018]
  Nyckelord :Forecasting; Logistic regression; Real estate cycles; Office market; Yield; Stockholm CBD; Prognoser; Logistisk regression; Fastighetscykler; Kontorsmarknad; Direktavkastningskrav; Stockholm CBD;

  Sammanfattning : The last couple of years there has been a significant increase in demand of attractive office locations in Stockholm consequently leading to all-time low office prime yields within the Central Business District (CBD), indicating warning signals regarding an overheated submarket. As the real estate market is crucial for the economy as a whole, it is essential to improve the understanding and predictability of future real estate cycles. LÄS MER

 4. 4. Räntelägets påverkan på orealiserade värdeförändringar och dess effekt på redovisningen

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Gustav Almqvist; Enok Landgren; Robin Jönsson; [2017]
  Nyckelord :Orealiserade värdeförändringar; ränta; verkligt värde; värdering; redovisningseffekt.; Business and Economics;

  Sammanfattning : Syfte: Studien syftar till att undersöka vad som ligger till grund för svenska fastighetsbolags orealiserade värdeförändringar och dess effekt på redovisningen. Metod: För att besvara studiens frågeställning har vi använt oss av en kvalitativ forskningsstrategi där vi har granskat fastighetsbolagens årsredovisningar för att få fram relevant data för att besvara studiens frågeställning. LÄS MER

 5. 5. Hur påverkas direktavkastningskravet efter renovering? : Marknadens syn på direktavkastningskravet vid värdering av renoverade fastigheter

  Kandidat-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande; KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Erik Ellenfors; Eric Tällberg; [2016]
  Nyckelord :Property yield; exit yield; renovation; risk; growth; Direktavkastningskrav; renovering; risk; potential;

  Sammanfattning : The Swedish real estate market is going through a period where many properties require extensive refurbishments, either to keep the property in good condition or for developing purposes. No matter which of the stated purposes, renovations of a larger scale lead to major changes in the affected property. LÄS MER