Sökning: "duration of stay"

Visar resultat 1 - 5 av 31 uppsatser innehållade orden duration of stay.

 1. 1. Faktorer som kan påverka sjuksköterskors varaktighet inom profession och arbetsplats - En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Institutionen för hälsa och välfärd; Högskolan Dalarna/Institutionen för hälsa och välfärd

  Författare :Magdalena Björlin; Linnéa Lovén; [2021]
  Nyckelord :Literature review; nursing; nurse shortage; nurse turnover; profession; Litteraturöversikt; omvårdnad; profession; sjuksköterskebrist; sjuksköterskeomsättning;

  Sammanfattning : Bakgrund: Sjuksköterskebristen är ett växande problem samtidigt som vårdbehovet hos befolkningen ökar. I Sverige rapporterar endast en region en balanserad situation med tillgång på grundutbildade sjuksköterskor, vilket kan innebära framtida utmaningar i att bemöta efterfrågan på vård. LÄS MER

 2. 2. "[...] en stämpel, tjoff rakt i pannan, som säger att våra bäst-före-datum passerats" : En kvalitativ studie om äldres upplevelser under coronapandemin

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Moa Wasström; Marina Ingmo; [2020]
  Nyckelord :elderly; coronavirus pandemic; isolation; attitudes; categorization; Social Sciences;

  Sammanfattning : The purpose of this study was to investigate senior citizens’ experiences of the isolation during the Coronavirus pandemic and their perspectives on their own role and identity during the same periodof time. The empirical data consisted of 15 articles which all expressed seniors’ viewpoints, published between 2020-03-16 and 2020-05-11 in ten different Swedish newspapers. LÄS MER

 3. 3. Inflammatory response and Patient characteristics in Open and Laparoscopic Sigmoidectomy

  Master-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för medicinska vetenskaper

  Författare :Daniel Rosemar; [2019]
  Nyckelord :laparoscopic sigmoidectomy; sigmoid cancer; CRP; SCRCR; inflammatory response;

  Sammanfattning : Background and Aims Colorectal cancer is the third most common type of cancer in Sweden, male and female, with 6500 (4500 colonic/2000 rectal) new cases each year. Surgery remains the treatment of choice. LÄS MER

 4. 4. Value Creation in Partnerships : in Emerging Markets

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Frida Holmkvist; Malin Segerud; [2018]
  Nyckelord :Value creation; Partnership; Emerging markets;

  Sammanfattning : In a global world with an ever-changing environment, expansions of partnerships have been suggested in order to stay competitive. A fundamental goal of partnerships has shown to be value creation. Previous research has focused on value creation in partnerships mainly in developed markets. LÄS MER

 5. 5. Battery Energy Storage Systems as an alternative to gas turbines for the fast active disturbance reserve

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för Energivetenskaper

  Författare :Ludvig Wingren; Jonas Johnsson; [2018]
  Nyckelord :BESS; Energy Storage; Batteries; mFFR; Fast Active Disturbance Reserve; Gas Turbines; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Power systems operate at a specific frequency and constantly require a balance between production and consumption of electricity in order to maintain the frequency within a certain interval. Larger frequency deviations can cause blackouts or damage equipment connected to the grid. LÄS MER