Sökning: "early passive motion"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden early passive motion.

 1. 1. EFFEKTEN AV AKTIV ELLER PASSIV RÖRELSETRÄNING EFTER BÖJSENSKADA I HANDEN FÖR ATT ÅTERFÅ AKTIVITETSFÖRMÅGAN

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

  Författare :Maria Tenfält; [2019-02-28]
  Nyckelord :Flexor tendon injury; ; early active motion; early passive motion; rehabilitation; outcome measure;

  Sammanfattning : Bakgrund Böjsenskador i fingrarna är relativt vanligt förekommande på Sverigeshandkirurgiska kliniker. Orsaken är ofta en skärskada. En avskuren sena måstesys ihop för att handen ska kunna användas i dagliga aktiviteter. Efter ensensutur finns stor risk för sammanväxningar, vilket kan påverka finmotorikoch greppförmåga. LÄS MER

 2. 2. Djursjukskötarens roll i rehabiliteringen av inneliggande patienter på hästsjukhus

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Författare :Maria Johansson; [2014]
  Nyckelord :hästsjukhus; häst; rehabilitering; djursjukskötare; djuromvårdnad; massage; stretching; mobilisering; kontrollerad träning;

  Sammanfattning : Veterinary hospital care and advanced veterinary services are rapidly growing industries. As of January 1, 2010, veterinary nursing became a licensed vocation, the title of veterinary nurse became protected, and the act regulating competence among the professions of the veterinary field was extended. LÄS MER