Sökning: "egenvårdsprogram"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade ordet egenvårdsprogram.

 1. 1. Self-Care Education in Oral Health : An intervention study among dental nurse students in Danang, Vietnam

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ. Oral hälsa

  Författare :Sofia Front; [2019]
  Nyckelord :dental plaque; gingivitis; oral health; self-care education; dentalt plack; egenvårdsutbildning; gingivit; oral hälsa;

  Sammanfattning : Aim:The aim of the thesis was to study the effect of a self-care education in oral health for a group of dental nurse students in Danang, Vietnam. Methods: A quantitative intervention study was performed consisting of 53 selected participants, who were clinically examined to measure the dental biofilm and gingival inflammation. LÄS MER

 2. 2. Faktorer som påverkar patienters egenvård vid hjärtsvikt : en litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

  Författare :Alexandra Saraiva Leao; Lena Swartling Schlinzig; [2018]
  Nyckelord :Hjärtsvikt; Egenvård; Faktorer; Patient;

  Sammanfattning : Hjärtsvikt drabbar många äldre människor och det uppskattas att cirka 200 000 personer i Sverige har hjärtsvikt. Hjärtsvikt orsakas av andra bakomliggande sjukdomar där högt blodtryck och kranskärlssjukdomar är de vanligaste orsakerna. Antal personer som insjuknar i hjärtsvikt ökar successivt i hela världen. LÄS MER

 3. 3. Om en god livskvalité kunde uppnås hos patienter med kronisk hjärtsvikt, en koppling mellan strukturerade träningsprogram och vikten av egenvård : - En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Maria Larenius; Louise Blom; [2017]
  Nyckelord :Chronic heart failure; physical activity; self care; Kronisk hjärtsvikt; fysisk aktivitet; egenvård;

  Sammanfattning : Bakgrund: Kronisk hjärtsvikt är idag en folkhälsosjukdom vilket vanligtvis drabbar den äldre generationen som i sin tur påverkar både patienter, anhöriga men även samhället med stora sjukvårdskostnader. Fysisk aktivitet har visat sig ge positiva effekter hos personer med hjärtsvikt gällande morbiditet, livskvalité samt fysisk kapacitet. LÄS MER

 4. 4. Användning av information och kommunikationsteknologi för att främja egenvård på distans för patienter med diabetes typ 2 En litteraturöversikt

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Dalarna/Omvårdnad

  Författare :Hamdiya Abshir; [2016]
  Nyckelord :Diabetes Mellitus type 2; Information and communication technology; self-care; Diabetes Mellitus typ 2; egenvård; information och kommunikationsteknologi;

  Sammanfattning : Bakgrund: Diabetes Mellitus är kronisk sjukdom som är kopplat till lidande ochförlust av livskvalitet. Egenvård är avgörande för att minska de negativakonsekvenserna. Mindre än hälften av alla diabetespatienter uppnår god egenvård.Anledningen är bland annat begränsad kunskap om diabetes och bristandeegenvårdsföljsamhet. LÄS MER

 5. 5. Viktiga faktorer i egenvårdsprogram som främjar livskvaliteten för personer med diabetes typ 2. : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Omvårdnad; Högskolan Dalarna/Omvårdnad

  Författare :Ina Westerberg; Amanda Svärd; [2016]
  Nyckelord :Diabetes type 2; quality of life; self-management programs; self-care.; Diabetes typ 2; livskvalitet; egenvårdsprogram; egenvård.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Diabetes typ 2 är en endokrin sjukdom och är en av de största folksjukdomarna ivärlden. Förhöjda blodsockervärden gör att både små och stora blodkärl tar skada och dettaleder till olika komplikationer såsom hjärtinfarkt, stroke och njurskador. LÄS MER