Sökning: "egna"

Visar resultat 31 - 35 av 16258 uppsatser innehållade ordet egna.

 1. 31. Övergångar i förskolans verksamhet – ett avbrott eller undervisning? : En kvalitativ studie om förskollärares beskrivningar av strategier vid övergångssituationer i förskolans verksamhet.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mälardalens universitet/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Hedberg Amanda; Matsson Stina; [2023]
  Nyckelord :Aktivitet; förskolan; förskollärare; strategier; övergångar.;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att undersöka förskollärares beskrivningar av strategier vid övergångar mellan aktiviteter i förskolans verksamhet. I denna kvalitativa studie har vi valt att använda oss av semi-strukturerade intervjuer. Studiens resultat har analyserats utifrån teoretiska begreppen pedagogisk takt och pedagogisk eftertänksamhet. LÄS MER

 2. 32. Skönlitteratur i modersmålsundervisning - nyckeln till djupförståelse om omvärlden

  M1-uppsats,

  Författare :Dorota Tubielewicz Mattsson; [2023]
  Nyckelord :Modersmål; skönlitteratur; didaktik; förförståelse; TCK;

  Sammanfattning : I studien undersöks skillnaden mellan hur en grupp gymnasieelever som ges ingen elleromfattande bakgrundsinformation tenderar att förstå och bearbeta budskapen i den polskateaterpjäsen Vår klass (Nasza klasa) av Tadeusz Slobodzianek.Några elever får göra tolkningar utifrån sina tidigare erfarenheter och genomtidigare inhämtad kunskap medan andra får en omfattande förförståelse som tillhandahållsav den vägledande läraren/intevjuaren. LÄS MER

 3. 33. Prolonged exposure vid PTSD efter förlossningstrauma – terapeuters perspektiv– En kvalitativ studie

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Psykologi

  Författare :Heléne Östergren; [2023]
  Nyckelord :PTSD; birth trauma; CBT; treatment; Prolonged exposure; therapists’ perspective.; PTSD; förlossningstrauma; KBT; behandling; Prolonged exposure; terapeutperspektiv.;

  Sammanfattning : Cirka 3 % av kvinnor som fött barn uppfyller DSM-5 diagnostiska kriterier för PTSD, och minst en tredjedel uppger att de upplevt förlossningen som traumatisk. Prolonged exposure (PE) är en evidensbaserad traumafokuserad kognitiv beteendeterapi och en effektiv behandling för att reducera PTSD-symptom över en varierad traumatiserad population. LÄS MER

 4. 34. Idrott på schemat : En kvalitativ och kvantitativ studie om hur elever i årskurs 3 uppfattar ämnet idrott och hälsa i skolan.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Evelina Reuterstrand; Nalin Yesilgül; [2023]
  Nyckelord :Idrott och hälsa; årskurs 3; uppfattning; egenvärde; investeringsvärde; fenomenografi; individuell konstruktivism;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka vad elever i årskurs 3 uppfattar ämnet idrott och hälsas syfte att vara, egenvärde respektive investeringsvärde. Samt synliggöra om det finns ett samband mellan elevers egna fysiska aktiviteter utanför skolan kopplat till vad de uppfattar som idrottsämnets syfte. LÄS MER

 5. 35. Nya seklets ungdom : Vad lever kvar av verklighetssynens ungdom i valrörelsen 2018?

  M1-uppsats, Karlstads universitet

  Författare :Lena Hasslöf Gustafsson; [2023]
  Nyckelord :Social history: Sweden; Youth: Sweden; Political youth rhetoric: Sweden; Socialdemokrati: Sverige; Socialhistoria: Sverige; Ungdomar: Sverige; Ungdom; Politisk retorik; 2000-talet;

  Sammanfattning : Henrik Berggren published a thesis in 1995 in which he presented two definitions of the concept of youth, which he based on studies of Swedish political youth rhetoric during the period 1900 to 1939. He called the definitions youth as a category of political action and the youth of reality. LÄS MER