Sökning: "ekonomiska kretsloppet"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade orden ekonomiska kretsloppet.

 1. 1. Planning for Viable Forests with High Biodiversity

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Miljövetenskaplig utbildning

  Författare :Anja Herdesang; [2018]
  Nyckelord :Anja Herdesang; Planning for Viable Forests with High Biodiversity; forestry; foresters; forester; biodiversity; ecosystem; forest; sustainability; extinction; speices; refinement; nature; clear-cut; cuts; monocultured; forests; alternative; concervation; enviromental laws; even-aged; continuous; silvicultural; wood products; cost-effectiveness; Protection; timber; pulp; production; forest owners; harvesting; red-listed; violations; protected; effective management; ecosystem responses; disturbance; Cross-disciplinary cooperation; climax and carrying capacity; index; describing the abiotic basic Prerequisites for Biodiversity APB ; guideline; trees connected; wildlife connectivity; continuity; Earth and Environmental Sciences; Agriculture and Food Sciences; Biology and Life Sciences; Cultural Sciences; Law and Political Science;

  Sammanfattning : In recent decades, the rate of extinction of species is increasing due to human use and refinement of nature. This has resulted in a large amount of research throughout the world. Forestry today is mostly based on clear cuts, and many natural forests have been cut down and replaced with monocultured forests. LÄS MER

 2. 2. Cirkulär ekonomi på mikronivå : En fallstudie om hur ett mikroföretag imodebranchen kan agera för att sluta kretsloppet.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Mathilda Claeson Holmgren; Tilda Göransson; [2018]
  Nyckelord :Circular economy CE ; circular business model canvas CBMC ; circular business model CBM ; micro business; fashion industry; Cirkulär ekonomi CE ; circular business model canvas CBMC ; cirkulära affärsmodeller; mikroföretag; modeindustrin;

  Sammanfattning : I Sverige är 93% av alla existerande företag i mikrostorlek. Trots det finns det väldigt lite forskning på hur de ska gå tillväga för att implementera en cirkulär affärsmodell. Syftet med studien är att undersöka vilka förutsättningarna ett modeföretag i mikrostorlek kan ha för att implementera cirkulära affärsmodeller. LÄS MER

 3. 3. Ekonomistyrning mot Cirkulär Ekonomi : en fallstudie av Skandia Fastigheter

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Economics

  Författare :Oscar Wennborg; Theodor Berg Helgöstam; [2018]
  Nyckelord :ekonomistyrning; cirkulär ekonomi; styrpaket; management control; circular economy; control package;

  Sammanfattning : Dagens miljöproblematik gör att företag behöver ta ett större samhällsansvar. I nuläget jobbar därför de flesta bolag med att integrera hållbarhetsarbete och CSR, Corporate Sustainable Responsibility. En nytänkande typ av hållbarhetsarbete som allt fler av de multinationella företagen börjar inkludera är cirkulär ekonomi. LÄS MER

 4. 4. What role in the nitrogen supply do organic fertilizers have for organic farming?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Economics

  Författare :Arvid Aschan; [2017]
  Nyckelord :organic farming; organic fertilizers; nitrogen supply;

  Sammanfattning : The demand for organic products has been substantially increasing, which has been noted by Lantmännen, one of Northern Europe´s largest agricultural cooperative. With the increasing demand for organic products, Lantmännen has set a goal of doubling its trade in organic grain by year 2020. LÄS MER

 5. 5. Hinder för implementering av cirkulär ekonomi i den svenska tillverkningsindustrin

  Kandidat-uppsats, KTH/Industriell produktion; KTH/Industriell produktion

  Författare :Adam Olsson; Fredrik Marstorp; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : I takt med att jordens befolkning ökar, samtidigt som jordens resurser minskar och konsumentens krav hårdnar, krävs en förändring med en omställning av affärsmodeller för att möta dessa typer av utmaningar. Den linjära modellen, tillverka, använda, kassera, som idag används kan bara effektiviseras till en viss grad och vi närmar oss den begränsningen. LÄS MER