Sökning: "emv coop"

Visar resultat 1 - 5 av 10 uppsatser innehållade orden emv coop.

 1. 1. Producentmärke vs. Egna märkesvaror : En kvalitativ stuie om konkurrensen på den svenska livsmedelsmarknaden 

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF); Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF); Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF)

  Författare :Anton Lidefelt; Victoria Petersson; Henrik Svennerstad; [2014]
  Nyckelord :Producentmärken; Egna märkesvaror; EMV; Detaljister; Varumärke; Varumärkesstrategi;

  Sammanfattning : Det har skett en ökning av egna märkesvaror (EMV) på den svenska livsmedelsbraschen och de tar upp allt större plats i butikerna. De marknadsledande detaljisterna, ICA, Coop, Axfood och Bergendahls, har utvecklat och etablerat starka egna varumärken som står i dirket konkurrens till producenternas och det gäller för producentmärken, så som Findus, AXA och Findus att utmärka sig på marknaden. LÄS MER

 2. 2. Egna märkesvaror : ICAs olika emv

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, SLU/Dept. of Economics

  Författare :Mikaela Nilsson; Louise Sköldberg; [2013]
  Nyckelord :EMV; LMV; lojalitet; varumärke; konsument; kvalitet;

  Sammanfattning : På dagens livsmedelsmarknad blir innovation och utveckling allt mer aktuellt när kunderna ställer högre och högre krav på livsmedelsbutikerna. När kraven blir högre använder sig företagen av olika strategier, att nischa sig är ett alternativ för att uppfylla kundernas krav. LÄS MER

 3. 3. Egna märkesvaror – dagligvaruhandelns kronjuveler : En kvalitativ studie om de svenska dagligvaruhandelskedjornas förmedling av egna märkesvarors image

  Magister-uppsats, Stockholms universitet/Företagsekonomiska institutionen; Stockholms universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Christoffer Breidenstål; Georg Stockhaus; [2011]
  Nyckelord :Private labels; image; communication; loyalty; brand; EMV; image; kommunikation; lojalitet; varumärke;

  Sammanfattning : The four grocery chains Axfood, Bergendahls, Coop and ICA, all providing private labels, dominate the Swedish grocery market. Through private labels, it may be possible to convey an image about the grocery chain's overall brand. LÄS MER

 4. 4. Coops egna märkesvaror : en uppdatering av varukraven

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Food Science

  Författare :Minna Hellman; [2011]
  Nyckelord :Coop; EMV; varukrav; konsument;

  Sammanfattning : Coop Sverige ingår i ett nordiskt inköpssamarbete för sina egna märkesvaruprodukter (EMV), Coop Trading. Nästa år, 2012, bryter man sig ur detta samarbete och av den anledningen vill Coop Sverige se över varukraven för sina EMV-produkter. LÄS MER

 5. 5. Varumärkesstrategier : Användningen av EMV för att skapa kundlojalitet i den svenska dagligvaruhandeln

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för ekonomi och företagande; Södertörns högskola/Institutionen för ekonomi och företagande

  Författare :Janina Johansson; Annelie Koskiranta; [2007]
  Nyckelord :varumärkesstrategier; egna märkesvaror; EMV; kundlojalitet;

  Sammanfattning : The Swedish retail business has been characterized by a small number of ruling distributors. These distributors have been affected negatively by the internationalization which has made it possible for international distributors to establish their stores in the Swedish market. These international distributors are focused on low price stores. LÄS MER