Sökning: "en uppsats om att resa"

Visar resultat 1 - 5 av 149 uppsatser innehållade orden en uppsats om att resa.

 1. 1. Mamma, kan du köra mig? En studie om ungdomars fritidsresor i Lerums kommun

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / Institutionen för ekonomi och samhälle

  Författare :Alma Gullholm; Michaela Andersson; [2023-06-30]
  Nyckelord :“mobilitet”; “ungdomar”; “fritidsresor”; “kollektivtrafik”; “CIM”; ”tidsgeografi”; “mobility”; “youth”; “leisure travel”; “public transport”; “CIM”; “time geography”;

  Sammanfattning : För ungdomars utveckling och välmående är det viktigt att kunna resa på egen hand men trots detta har det självständiga resandet minskat kraftigt under de senaste åren. Detta är en extra stor utmaning i mindre urbaniserade områden där ungdomar upplever en större transportfattigdom än i städer. LÄS MER

 2. 2. En förbättrad kundresa med ett CRM-system som möjliggörare : En fallstudie om framgångsfaktorer för en förbättrad relationmellan en försäkringsförmedlare och dess privatkunder urett kundreseperspektiv

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :Lowe Olsson; [2023]
  Nyckelord :Customer relationship management; CRM; CRM-system; success factors; customer journey; customer satisfaction; customer expectations; communication.;

  Sammanfattning : Att utveckla bra relationer med sina kunder är en avgörande faktor för ett företags framgång. Deinteraktioner med företaget som kunden gör kan ses som en resa där bland annat framgångsfaktorernakommunikation, transparens och intern kompetens är väsentliga för en stor kundnöjdhet. LÄS MER

 3. 3. Slut dina ögon innan vi möts

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för film och litteratur (IFL)

  Författare :Anette Ling; [2023]
  Nyckelord :roman; skönlitterär; kärlekshistoria; autofiktion; magisk realism; uppföljare;

  Sammanfattning : Denna uppsats är början på en uppföljande roman om Elias och Leonora. Det har gått sju år sedan de senast träffades i romanen Väck mig innan du går. Elias bor i Frankrike med sin familj och två barn. Leonora bor kvar i Lund med sin dotter och har en nära relation med en annan man, Isak. LÄS MER

 4. 4. Ledarskapsstilars resa genom företagslivscykeln : En kvalitativ studie om hur ledarskapsstilar förändras under företagets livscykelfaser.

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi

  Författare :Barebe Niringiyimana; Jelena Adamovic; [2023]
  Nyckelord :Leadership; leadership style; business life cycle; small business; Ledarskap; ledarskapsstil; företags livscykel; mikro – och småföretag;

  Sammanfattning : This paper was aimed to study if and how business leaders’ leadership style change throughout the life cycle of a business. Leadership has long been a well-studied area, where research has primarily focused on larger business sizes. LÄS MER

 5. 5. Är spårvagn att föredra? : En kvalitativ studie om spårbonusens uttryck och effekter i Lund

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Kulturgeografiska institutionen

  Författare :Carl Björkman; [2023]
  Nyckelord :spårbonus; kollektivtrafik; spårvagn; buss; preferens;

  Sammanfattning : Denna C-uppsats i samhällsgeografi med inriktning planering undersöker spårbonusens verkan och bakomliggande orsaker i Lund i den sydsvenska regionen Skåne. Uppsatsen bygger på kvalitativa empiriska studier utförda genom dels insamling av svar från en webbenkät som har länkats till respondenter i Lund, dels genom intervjuer genomförda med videosamtal. LÄS MER