Sökning: "enabling factors"

Visar resultat 16 - 20 av 238 uppsatser innehållade orden enabling factors.

 1. 16. Harnessing the power of the Internet of Things : A Performance-impact model for Companies´adoption of the Internet of Things.

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media; Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media

  Författare :Guanglei Huang; Joacim Ahlin Christensen; [2018]
  Nyckelord :Internet of things; Innovation diffusion; Innovation adoption; IIoT; IoT-provider; Technologyto-Performance Chain;

  Sammanfattning : Every day, more and more devices are getting connected to the Internet and becoming what we know as the Internet of Things (IoT). In both commercial and industrial context, IoT plays a significant role in enabling automatisation and connectivity. LÄS MER

 2. 17. Rebrandingprocessen i ett småföretag : En fallstudie av ett svenskttextilföretag

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Tintin Lundgren; Anna Mossberg; [2018]
  Nyckelord :Rebranding; Brand; Small Enterprises; Brand Communication; Rebranding; Varumärke; Småföretag; Varumärkeskommunikation;

  Sammanfattning : I takt med teknologisk utveckling och alltmer homogena produkter ökar konkurrensen mellan företag. Företag satsar på att bygga ett starkt varumärke eftersom detta kan bidra till differentiering samt konkurrenskraft. LÄS MER

 3. 18. Samverkan vid psykisk ohälsa bland barn och ungdomar : - En kvalitativ studie kring samverkan mellan BUP, socialtjänsten och skolan gällande barn och unga som lider av psykisk ohälsa

  M1-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Ann-Sofie Lönsted; [2018]
  Nyckelord :Collaboration; social services; child and adolescent psychiatry; school counselors; new institutional theory; domain claims; Samverkan; socialtjänst; BUP; skolkuratorer; nyinstitutionell teori; domänanspråk.;

  Sammanfattning : Denna kvalitativa intervjustudie syftar till att undersöka hur samverkan ser ut mellan skola, Barn och ungdomspsykiatrin (BUP) samt socialtjänsten i arbetet med att hjälpa barn och ungdomar i åldrarna 0 till 18 år som lider av psykisk ohälsa. Studien grundar sig i sex stycken semistrukturerade intervjuer med två skolkuratorer, två socialsekreterare från socialtjänsten samt två kuratorer från BUP. LÄS MER

 4. 19. Barriers and drivers for sustainable mobility in Cuenca, Ecuador, Reflections towards sustainable mobility transitions

  Master-uppsats, Lunds universitet/Internationella miljöinstitutet

  Författare :María Gabriela Cordero Vasquez; [2018]
  Nyckelord :sustainability transitions; sustainable mobility; urban mobility; Social Sciences;

  Sammanfattning : Acknowledging, the research gap within sustainability transitions in analysing the local scale of transition processes, this work primarily, seeks to contribute to sustainability transitions studies by identifying the main factors that are enabling and hindering the materialization of low carbon mobility in Cuenca, Ecuador. The use of a case study as a research strategy and the nature of the research objective required a qualitative approach, that consisted in the collection of qualitative data through semi-structured interviews and document review. LÄS MER

 5. 20. Communi(ty)cating Climate Change-A qualitative analysis of the zero waste movement in Cologne

  Master-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Jo Anna Kurzner; [2018]
  Nyckelord :qualitative content analysis; zero waste movement; climate change; pro-environmental behavior; media influence; community engagement;

  Sammanfattning : This research analyzes the zero waste movement in Cologne, Germany, aiming to find out how media and communication influence pro-environmental (consumer) behavior of an already environmentally aware target audience. A special focus lies on what dominant channels and mediums are used as well as what role social media influencers play. LÄS MER