Sökning: "encoding decoding"

Visar resultat 21 - 25 av 106 uppsatser innehållade orden encoding decoding.

 1. 21. Video compression optimized for racing drones

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Datavetenskap

  Författare :Henrik Theolin; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This thesis is a report on the findings of diifferent video coding techniques and their suitability for a low powered lightweight system mounted on a racing drone. Low latency, high consistency and a robust videostream is of the utmost importance. LÄS MER

 2. 22. Att kommunicera arkitektur

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Pontus Persson; Karić Lamia; [2018]
  Nyckelord :samhällsbyggnad; vernacular architecture; vernakulär arkitektur; strategisk kommunikation; iterativ designprocess;

  Sammanfattning : Under loppet av den treåriga utbildningen Arkitektur, Visualisering och Kommunikation har vi som författare av den här undersökningen observerat en problematik kring hur en liten aktör saknar kunskap om hur hen ska gå tillväga för att få uppmärksamhet kring sin idé eller projekt. I undersökningen definieras små aktörer som aktörer där de per automatik inte har finansiellt stöd eller stöd i form av andra resurser, från ett etablerat och/eller större företag. LÄS MER

 3. 23. Mord som mord? : En undersökning av Aftonbladets och Svenska Dagbladets rapportering av mordfall

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för kultur- och medievetenskaper; Umeå universitet/Institutionen för kultur- och medievetenskaper

  Författare :Sofia West; Linn Wördner; [2018]
  Nyckelord :morder; Aftonbladet; Svenska Dagbladet; gender theory; encoding decoding; agenda setting;

  Sammanfattning : This study aims to investigate how female and male murder victims are represented in two swedish newspapers Aftonbladet and Svenska Dagbladet. By analyzing articles about the murders of Lisa Holm, Ida Johnsson, Ahmed Obaid and Rami Amin this study seeks to understand how they differ depending on the gender of the victim. LÄS MER

 4. 24. Systembolaget och unga : En studie om hur systembolagets reklamfilmers budskap tas emot

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Medier och kommunikation; Uppsala universitet/Medier och kommunikation; Uppsala universitet/Medier och kommunikation

  Författare :Minda Landgren; Evelina Josefsson; Frida Johnsson; [2018]
  Nyckelord :Ungdomar; Systembolaget; Alkohol; Reklamfilm; Encoding Decoding; Teman; Koder; Kontext;

  Sammanfattning : Abstract
  Title:Systembolaget och unga - En studie om hur Systembolagets reklamfilmers budskap tas emot  Authors: Frida Johnsson, Evelina Josefsson, Minda Landgren  Aim: The aim with this essay is to analyze how the target audience 18-19-year olds, and consumers of Systembolaget, the target audience of 20- 25-year olds, are affected by two specific commercials named “Systrar” and “Bröder” and furthermore examine whether the commercials have a deterrent effect on the audience or not. The questions the essay answers are “How do 18-19-year olds perceive that they are affected by the campaign films?” and “How do 20-25-year olds perceive that they are affected by the campaign films?”. LÄS MER

 5. 25. The Photographs of Alan Kurdi : Exploitative or Just What the Syrian Refugees Needed?

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Medier och kommunikation

  Författare :Kristina Häggström; [2018]
  Nyckelord :media; Alan Kurdi; photographs; iconicity;

  Sammanfattning : Abstract: This study explores how the photographs of Alan Kurdi were used by Swedish newspapers, how they may have been perceived by the readers of those newspapers, and whether there are any ethical considerations when using the photography of Alan Kurdi. It answers three research questions; “How were the photographs of Alan Kurdi used by Swedish newspapers?”, “What potential meanings of the photographs of Alan Kurdi were interpreted by the readers of the articles?” and “What are the ethical implications of using the photographs of Alan Kurdi in the newspapers?” In order to investigate this the top 5 Swedish newspapers were studied and all the articles containing the photographs were studied. LÄS MER