Sökning: "CSR-communication"

Visar resultat 1 - 5 av 103 uppsatser innehållade ordet CSR-communication.

 1. 1. CSR-kommunikation mellan moder- och dotterbolag En jämförande fallstudie om kommunikationen av CSR hos multinationella företag i tjänstesektorn och tillverkningssektorn

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Pernilla Erixon; Celine E. Westvik; [2020-07-01]
  Nyckelord :CSR-communication; producing companies; service companies; engagement; multinational corporations; CSR-kommunikation; tillverkande företag; tjänsteföretag; engagemang; multinationella företag;

  Sammanfattning : Bakgrund och problemdiskussion: Multinationella företag har många intressenter somgranskar dess CSR-arbete, dessutom visar studier att kommunikationen av CSR kan kommaatt gå förlorad mellan moder- och dotterbolag. Ytterligare faktorer som har inverkan på deninterna kommunikationen av CSR är om företaget är ett tjänsteföretag eller etttillverkningsföretag, beroende på dess möjlighet att mäta sin miljöpåverkan. LÄS MER

 2. 2. Argumentativ CSR-kommunikation. : En studie om hur svenska modeföretag legitimerar sin outsourcade produktion.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Lovisa Cesar; Hanna Darius; Rebecca Fors; [2020]
  Nyckelord :Fashion industry; Outsourcing; CSR-communication; Sustainability report; Transparency; Legitimacy theory; Argumentation techniques; Discourse analysis; Modebranschen; Outsourcing; CSR-kommunikation; Hållbarhetsredovisning; Transparens; Legitimitetsteori; Argumentationstekniker; Diskursanalys !;

  Sammanfattning : Modebranschen präglas av ett ständigt sökande efter billigast möjliga arbetskraft. Som en konsekvens väljer företag som opererar inom denna sektor vanligen att outsourca sin produktionsfunktion till en tredje part bortom hemmamarknaden. Ett sådant beslut kan vidare ge upphov till en komplex försörjningskedja. LÄS MER

 3. 3. Konstruerad legitimitet eller samhällsmedvetenhet? : En kvalitativ studie av charterbolaget TUIs CSR-kommunikation till svenska konsumenter.

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Medier och kommunikation; Uppsala universitet/Medier och kommunikation

  Författare :Klara Berglund Eriksson; Emma Wallin; [2020]
  Nyckelord :Public Relations; Corporate Social Responsibility; CSR-communication; Legitimacy; Tourism.;

  Sammanfattning : Title: Constructed legitimacy or social responsibility? A qualitative study of the tour operator TUI’s CSR-communication directed to Swedish consumers (Konstruerad legitimitet eller samhällsmedvetenhet? En kvalitativ studie av charterbolaget TUIs CSR-kommunikation till svenska konsumenter) Authors: Emma Wallin and Klara Berglund Eriksson Aim: The purpose of this study is to investigate how the tour operator concern TUI work to achieve legitimacy during a period of criticism towards the travel industry, by studying their CSR-communication. This is done by answering following questions:   Does TUI use CSR-communication as a way to achieve legitimacy? How does TUI communicate their CSR-commitment in their relationship with Swedish consumers? Which tendencies of Suchman’s legimicity types can be found in TUI’s CSR-communication? Method/Material: To answer the research questions we have analysed material from TUI’s sustainability report of 2018, their press releases from 2018-2019 and content from the page of sustainability at TUI Sweden’s website. LÄS MER

 4. 4. The Communication of Corporate Social Responsibility in the Apparel Industry: : A Multi-Channel Investigation

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Lidy van Deursen; [2020]
  Nyckelord :Corporate social responsibility; CSR Communication; Apparel brands; Legitimacy;

  Sammanfattning : While corporate social responsibility (CSR) disclosure has proliferated in the apparel industry since the 1990s, CSR communications research remains underdeveloped. While the extant literature investigates how brands utilise CSR reports and websites to communicate CSR, little attention has been given to other communication channels. LÄS MER

 5. 5. The rise of store personnel : an exploratory study on how to utilize the grocery retail store personnel in the marketing of sustainable products toward consumers

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för ekonomi; Högskolan Kristianstad/Fakulteten för ekonomi

  Författare :Bendik Borgström; Felix Knese; [2020]
  Nyckelord :Grocery retail store; store personnel; organizational identification; CSR ambassadorship; sustainable purchase behaviour; CSR training; organizational CSR communication; customers’ CSR knowledge;

  Sammanfattning : Globalization has influenced the grocery retail industry and the most impactful changes are the preferences and habits of consumers. The increased consumption of consumers is one of the habits that have created a demand for sustainable products. The sustainable products can be marketed towards consumers by the frontline employees. LÄS MER