Sökning: "enkät sjuksköterskor"

Visar resultat 1 - 5 av 141 uppsatser innehållade orden enkät sjuksköterskor.

 1. 1. Behov av digital läkemedelsinformation inom svensk kommunal vård

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för farmaceutisk biovetenskap

  Författare :Lubna Al-Sabbagh; [2020]
  Nyckelord :Digitalisering; äldrevård; sjukhus; regioner; kommuner; särskilda boenden; sjukvård;

  Sammanfattning : Introduktion: Patientansvariga sjuksköterskor (PAS) är vårdpersonal som tar hand om medicineringen och administrativa arbeten för patienter på kommunala särskilda boenden. Boenden i Sverige använder olika system för hantering av läkemedelsinformation. LÄS MER

 2. 2. Sjuksköterskors uppfattning och erfarenheter av att bedöma akuta tillstånd : En enkätundersökning

  Magister-uppsats, Jönköping University/HHJ, Avd. för omvårdnad; Jönköping University/HHJ, Avd. för omvårdnad

  Författare :Marielle Falk; Snezhana Wismén; [2020]
  Nyckelord :Bedömningsstöd; Beslutsstöd; distriktssjuksköterska; enkätundersökning; identifiering; vårdbehov.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Andelen sköra äldre med komplexa vårdbehov ökar inom kommunala verksamheter. Det ställer höga krav på kompetens hos sjuksköterskan. För att snabbt och säkert kunna identifiera akut tillstånd behöver sjuksköterskan bedömningsstöd som underlättar att rätt beslut tas för att ge säker vård. LÄS MER

 3. 3. Fatigue i fem dimensioner : en enkätstudie om fatigue i relation till kön, NYHA-klass och EF-kategori hos personer med hjärtsvikt

  Magister-uppsats, Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

  Författare :Helena Svensson; Hilda Melander; [2020]
  Nyckelord :Fatigue; Heart failure; Patient- centered care; Questionnaire study; Enkätundersökning; Fatigue; Hjärtsvikt; Personcentrerad vård;

  Sammanfattning : Antalet personer som lever med hjärtsvikt ökar. Fatigue är ett av de vanligaste symtomen vid hjärtsvikt och kan beskrivas som en överväldigande fysisk, kognitiv och känslomässig trötthet som inte kan lindras med normala återhämtningsmetoder. LÄS MER

 4. 4. Kunskap är makt : Utveckling av enkät för kartläggning av arbetsmiljökunskaper hos sjuksköterskor

  Magister-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för arbetshälsovetenskap och psykologi

  Författare :Ingrid Lyttkens; [2020]
  Nyckelord :Enkätutveckling; sjuksköterskor; arbetsmiljö; empowerment; kunskap;

  Sammanfattning : Bakgrund: I sjuksköterskeyrket finns mycket arbetsrelaterad ohälsa och sjukskrivningsantalen fortsätter att öka. En bidragande faktor kan vara en bristande kunskap om vad man har för rättigheter och skyldigheter utifrån arbetsmiljölagen och arbetsmiljöföreskrifter. LÄS MER

 5. 5. Hypotermi vid kortare operativa ingrepp : Betydelsen av perioperativ omvårdnad

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap; Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap

  Författare :Malin Olsson; Elina Palmhed; [2020]
  Nyckelord :hypothermia; perioperative hypothermia; perioperative nursing; experiences; personcentered care; hypotermi; perioperativ hypotermi; omvårdnadsåtgärder perioperativt; upplevelser; personcentrerad vård;

  Sammanfattning : Introduktion: Hypotermi är ett tillstånd med en kroppstemperatur ≤ 36°C som uppstår hos ca 70% av alla som opereras och ger en ökad risk för flertalet komplikationer. Enligt rekommendationer skall monitorering ske vid alla operationer längre än 30 minuter, och kroppstemperaturen bör därför alltid monitoreras perioperativt i samverkan med förebyggande interventioner. LÄS MER