Sökning: "enkelhet"

Visar resultat 41 - 45 av 295 uppsatser innehållade ordet enkelhet.

 1. 41. Dashboard - ett verktyg för beslutstöd

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för informatik

  Författare :Felicia Gruber; Frida Björklund; [2018]
  Nyckelord :Business Intelligence; dashboard; design; kommunikation; KPI; Technology and Engineering; Business and Economics;

  Sammanfattning : De senaste åren har mängden data expanderat och det ställs högre krav på företag att kunna hantera denna data. Business Intelligence, vidare kallat BI, underlättar för verksamheter att samla in, lagra samt analysera sin data och ta beslut utifrån analysen. Ett sätt att presentera datan är genom BI-dashboards. LÄS MER

 2. 42. Funktionell Verkstadslayout vid Aspervall Instrument AB

  M1-uppsats, Karlstads universitet

  Författare :Masood Osama Bin; [2018]
  Nyckelord :Verkstadslayout; Funktionell verkstad; Interna transporter; Onödiga rörelser; Verktygshantering; Jobbrotation; Kompetensöverföring; Slöserier; Lean;

  Sammanfattning : Denna rapport beskriver ett projekt som startats och utförts på Aspervall instrument AB. Projektet är en del i kursen examensarbete för högskoleingenjörer i maskinteknik, MSGC17, vid Karlstads universitet, fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap. LÄS MER

 3. 43. Real-time Traffic Sign Detection and Classification : Evaluation of Image Processing performed on an FPGA-based platform

  Master-uppsats, KTH/Mekatronik

  Författare :Rebecca Wikström; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : As a part of the development of autonomous vehicles and advanced driver-assistance systems (ADAS), vision systems are used as a method for collection of extensive data about the surrounding world [1]. This data can thereafter be processed and information can be extracted. LÄS MER

 4. 44. Fjärrvärmens konkurrenssituation : En studie av fjärrvärmens konkurrenskraft i Västerås

  Master-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Niklas Bergman; Simon Wahlberg; [2018]
  Nyckelord :Fjärrvärme; värmepump; stagnation; värmemarknad; livscykelkostnad;

  Sammanfattning : District heat is currently more exposed for competition than it has been for several years. Since the mid-1980s, district heat has dominated the heat market, but is now in a tougher competitive situation due to the increasing popularity of heat pumps. This, in combination with energy efficiency, has led to a stagnation of delivered energy. LÄS MER

 5. 45. Self-service technology i restaurangbranschen : Vilka faktorer påverkar attityder till, och tillfredsställelse med, self-service technology i casual dining-restauranger?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Grubbström Linn; Johannes Pers; [2018]
  Nyckelord :Self-service technology; SST; technology-based self-service; TBSS; self-service; restaurant; casual-dining;

  Sammanfattning : Digitaliseringens framväxt har förändrat hur tjänster erbjuds på marknaden. Det blir allt vanligare att kunder interagerar med teknologi i servicemöten istället för med servicepersonal, en teknologi som benämns self-service technology (SST). LÄS MER