Sökning: "enkelhet"

Visar resultat 36 - 40 av 295 uppsatser innehållade ordet enkelhet.

 1. 36. Konsumentens ålder och dess påverkan på det upplevda värdet av självscanningskassor

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Ellinore Forslund; Sebastian Nordli; [2018]
  Nyckelord :service-dominant logic; självscanningskassor; SST; ålder; värde;

  Sammanfattning : Denna uppsats undersöker om konsumentens ålder påverkar det värde som upplevs efteranvändning av självscanningkassor i matvarubutiker. Med bakgrund i tidigare studier somtyder på att ålder har en påverkan på inställningen till att använda "self-service technologies",har en enkätundersökning genomförts för att utreda om detta samband även gäller för ålderoch det upplevda värdet efter användning. LÄS MER

 2. 37. Hur uppnås enkelhet? : En teoriutvecklande studie av den kausala mekanismen som förklarar hur enkelhet uppnås för att bidra till att operationer kan genomföras såsom planerat

  Magister-uppsats, Försvarshögskolan

  Författare :Annelie Olausson; [2018]
  Nyckelord :Krigföringsprinciper; militärteori; enkelhet; teoriutvecklande; kausal mekanism; Raatevägen; Abu-Agheila;

  Sammanfattning : Doktriners beskrivningar av krigföringsprincipen enkelhet kan framstå som enkla och tydliga, men ett antal problem kvarstår att utveckla för att de ska bli både praktiskt och teoretiskt användbara. Dels vad som avses med begreppet enkelhet, dels varför enkelhet minskar risken för missförstånd och möjliggör operationer under påverkan av friktioner, och dels hur denna enkelhet kan uppnås i planering, order och genomförande. LÄS MER

 3. 38. Typrumsklassificering inom CoClass- En prisanalys

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/JTH, Byggnadsteknik och belysningsvetenskap; Högskolan i Jönköping/JTH, Byggnadsteknik och belysningsvetenskap

  Författare :Erik Svensson; Daniel Widell; [2018]
  Nyckelord :CoClass; BSAB96; implementation; classifikation; BIM; ICT; CoClass; BSAB96; implementering; klassificering; BIM; ICT;

  Sammanfattning : Purpose: The construction industry loses a total of SEK 60 billion annually in the absence of communication. Svensk Byggtjänst has recently released CoClass, which is a new classification system for the construction industry. LÄS MER

 4. 39. Beskattning av Bitcoin i ljuset av likformighetsprincipen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Erik Nermark Hjelm; [2018]
  Nyckelord :Skatterätt; Bitcoin; Likformighet; Likformighetsprincipen; Law and Political Science;

  Sammanfattning : This paper examines how financial products are classified within the capital gains bracket and which tax differences follow from such classification. Based on practice and the methodology of the Income tax act, the paper describes how a divestment of the cryptocurrency Bitcoin should be classified and taxed. LÄS MER

 5. 40. Metal Recovery by Electro Winning - A Product Concept

  Master-uppsats, KTH/Maskinkonstruktion (Avd.); KTH/Integrerad produktutveckling

  Författare :Erik Hedin; Johan Rohde-Nielsen; [2018]
  Nyckelord :Metal recovery; electro winning; electrolysis; electroplating; concept development; Metallåtervinning; elektroutvinning; elektrolys; elektroplätering; konceptutveckling;

  Sammanfattning : En konceptlösning för ett elektrovinningssystem utvecklas baserat på Glenngårds (2019) tidigare arbete. Arbetet är genomfört så att det besvarar tre frågor om en potentiell konceptlösning. Frågeställningarna inkluderar vilka krav som behöver uppfyllas, design av en passande arkitektur och hur vissa konceptparametrar kan verifieras. LÄS MER